Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Se slavností Nanebevzetí Panny Marie je vždy spojen poutní den na Bílé Hoře, letos 13. srpna 2023. 

Program (po celý den je areál otevřen):

11.00 mše svatá celebrovaná arciopatem Prokopem Siostrzonkem OSB

12.30 komentovaná prohlídka areálu pod vedením abatyše Francescy Šimuniové OSB

17.00 modlitba litanií k Panně Marii a svátostné požehnání

18.00 nešpory – večerní modlitba se sestrami benediktinkami 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha