Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Se slavností Nanebevzetí Panny Marie je vždy spojen poutní den na Bílé Hoře, letos 13. srpna 2023. 

Program (po celý den je areál otevřen):

11.00 mše svatá celebrovaná arciopatem Prokopem Siostrzonkem OSB

12.30 komentovaná prohlídka areálu pod vedením abatyše Francescy Šimuniové OSB

17.00 modlitba litanií k Panně Marii a svátostné požehnání

18.00 nešpory – večerní modlitba se sestrami benediktinkami