Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přijměte pozvání na kněžské svěcení:-)!

Kdy? sobota 23. 9. 2023 od 10:00

Kde? bazilika svaté Markéty

… a primiční mše svatá pak v neděli 24. 9. od 9:00 též u svaté Markéty:-)!