Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na modlitbu v duchu komunity Taizé, která se uskuteční v naší bazilice v pondělí 25. 9. 2023 od 19:45.