Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každé pondělí se scházíme v bazilice k modlitbě růžence vždy v 17.25. V pátek 13. října 2023 ve 20.00 máme možnost se zastavit v rozjímavé modlitbě růžence doprovázené varhanami (Marek Čihař) a houslemi (Magdalena Fuxová)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha