Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
adventní kalendář

Letošním adventem nás bude provázet Adventní kalendář s příběhy a vystřihovánkou na každý den z časopisu Duha (zde), který můžete koupit třeba v kostele nebo v Informačním centru kláštera.

A tady je video upoutávka k našemu projektu! ZDE

DOMA U ADVENTNÍHO VĚNCE

Přijměme pozvání ke společně strávenému času v rodinném kruhu!

Zapalme každý den svíčku na adventním věnci, společně si přečtěme příběh z adventního kalendáře a povídejme si o něm. Jak se to mohlo odehrát tehdy? Jak se to odehrává dnes? Je v tom příběhu něco, co mě oslovuje? Při přemýšlení nad textem příběhu vám mohou pomoci i pracovní listy s úkoly

Zakončeme setkání modlitbou, třeba i modlitbou za ty, kdo v tuto chvíli sedí u svého adventního věnce sami.

A jsem to já, kdo je doma sám? Vlastně sám nejsem! Jsem spojen s ostatními lidmi a rodinami ve farnosti, kteří snad právě v tu samou dobu sedí doma kolem svého adventního věnce, čtou si příběh a společně se modlí!

Každý den a příběh mají svůj „korálek“ – z jedné strany je nakresleno, jak to mohlo vypadat za Ježíšových časů, a z té druhé, jak by to mohlo vypadat dnes. Jedna strana je barevná, druhá černobílá, určená k vybarvení. Korálky mohou přibývat kolem vašeho adventního věnce nebo je můžete navlékat na stužku či jinak jimi zdobit váš domov.

PŘIPRAVME NA VÁNOCE I NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV, KOSTEL!

Vezměte si v kostele jeden výtisk kalendáře navíc, abyste měli další „korálky“, pokud si jedny chcete nechat doma, a za každý den, kdy se vám podaří se společně sejít a usebrat se, přineste jeden takový vybarvený do kostela – ten pak bude zavěšen spolu s ostatními na kruh v interiéru kostela.

Příběh se začne vyprávět v pátek 1. prosince. „Korálky“ přinášejte průběžně, tak, jak se bude příběh odvíjet. Klidně každý den – pan farář, který je bude věšet na kruh v kostele, to velmi ocení😊! Nebo je pak přineste najednou za každý adventní týden, nejpozději však v neděli 24. 12. dopoledne. Vyrobené „korálky“ vkládejte do košíku zde u domečku.