Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdečně zveme všechny, kteří hledají možnost intenzivnějšího prožívání víry a nová přátelství. První setkání proběhne v neděli 26. 11. 2023 od 19 hodin v pavilonu Vojtěška.