Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pouť smíření k výročí bitvy na Bílé Hoře v neděli 5. listopadu 2023, v 16.20 ekumenické setkání u Kříže smíření v aleji Českých exulantů. Následuje pouť (cesta) ke kostelu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře.