Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes v 19.45 v bazilice modlitba v duchu komunity Taizé.

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem dobrovolníkům.

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory.

Středa: památka sv. Lucie, panny a mučednice.

Čtvrtek: sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Sobota: večerní mše svatá v 18.00 nebude z důvodu konání koncertu souboru Hradišťan.

Neděle: 17. prosincem vstupujeme do druhé poloviny doby adventní. Při mši svaté v 9.00 katecheze pro děti, po mši svaté v 9.00 prodej výrobků z chráněných dílen Domova svaté Rodiny.

Opět se připojujeme k charitativní sbírce (kterou pořádá komunita St´Egidio) pro lidi bez domova. Do krabice vzadu můžete dávat tyto oděvy: ponožky, rukavice, čepice, šály… Sbírka trvá do 20. prosince včetně.

Na Štědrý den, tedy o IV. neděli adventní, budou dopolední nedělní bohoslužby jako obvykle. Pořad Vánočních bohoslužeb zůstává v tradiční podobě vyjma Silvestra odpoledne, kdy v 16.00 se pomodlíme Večerní chvály a Te Deum (poděkování za uplynulý rok). 

Připravuje se provizorní bezbariérový přístup do kostela, vyčkejte, prosíme, až budou všechny práce hotovi. Bližší informace jsou k dispozici na obvyklých místech.

Pokračujeme v naší farní adventní přípravě. Každý den si můžeme společně přečíst část příběhu o Naomi a ostatních dětech, které zažily narození Ježíše a jeho život, a slyší od starších, co Ježíšův příchod znamená. Kalendář, který nám v tom pomáhá si můžete zakoupit u domečku. Vystříhané a vybarvené obrázky můžeme nosit i do kostela a klást je do košíku u domečku. Každou neděli z těchto korálků bude vznikat ještě jeden adventní věnec v našem kostele. Do příští neděle přinesme 11. – 17. korálek.