Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Rodina – není to zázrak? …její vznik, existence a přežití… Bůh dokáže více, nesvazujme ho svou nedůvěrou… Zvláště Bůh dokáže divy, když sebereme poslední síly druhým znovu a znovu odpustit. Tak jako Bůh odpouští nám, znovu a znovu…

Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. (list Kolosanům 3, 13)