Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Výročí posvěcení kláštera L. P. 993 po jeho založení sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. Letos toto datum připadá na neděli, den křesťanů, den Boží, den zastavení se a vděčnosti…

Mistře, kde bydlíš? Řekl jim: Pojďte a uvidíte! (Jan 1, 38 – 39)