Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Slavnost Výročí posvěcení kláštera (r. 993)

Pondělí: památka sv. Maura a Placida, žáků sv. Benedikta. Po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, děkujeme všem pomocníkům.

Úterý: mše svatá v 15.00 pro seniory.

Středa: památka sv. Antonína, opata.

Čtvrtek: památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb na tento úmysl. 

Sobota: v tanečním sále na Marjánce se koná farní ples. Veškeré informace na www stránkách plesu.

Neděle: slavíme tzv. Neděli Božího slova, tedy se zvláštním důrazem na Písmo svaté. Při mši svaté v 9.00 katecheze pro děti. Večerní mše svatá v 18.00 bude živě přenášena, odkaz najdete na našich internet. stránkách. Zkusíme vysílat s určitou pravidelností, přenosy jsou určeny pro naše farníky nemocné a imobilní. Děkujeme za trpělivost.

V neděli 28. ledna 2024 mše svatá v 9.00 zaměřena na rodiny s dětmi s bude živě přenášena. 

Děkujeme všem dobrovolníkům za dozor v kostele během vánočních svátků.

Děkujme všem, kdo jste jakkoli podpořili Tříkrálovou sbírku, za vaši štědrost, a zvláště našim farníkům, kteří sbírku připravili a uskutečnili.

Dnes obnovujeme sbírku vosku na tzv. zákopové svíčky pro Ukrajinu. Dosavadní zásoby z ČR jsou vyčerpány, je tedy třeba pokračovat v pomoci, protože tato země zápasí i za naši svobodu. Sbíráme pouze vosk, jak jsme zvyklí do krabice vzadu v kostele pod stoly. Děkujeme.