Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem dobrovolníkům.

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory.

Středa: památka sv. Jana Bosca, kněze.

Pátek: svátek Uvedení Páně do chrámu. Den modliteb za osoby zasvěceného života. Mše svatá s žehnáním svící v 7.00 a v 18.00. Po večerní mši svaté následuje eucharistická adorace, v 19.45 modlitba breviáře a ve 20.30 požehnání.

V úterý 6. února 2024 v 19.00 setkání nad Biblí v 19.00 ve Vojtěšce.

Na neděli 11. února 2024 připadá památka Panny Marie Lurdské, je to Světový den nemocných. Při všech bohoslužbách bude možnost přistoupit ke svátosti nemocných, která je určena zvláště seniorům a všem před vážným lékařským zákrokem.

Děkujeme všem, kdo jste připravovali a pomáhali s přípravou farního plesu. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha