Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý víkend se koná po všech bohoslužbách Tříkrálová sbírka, letos z výtěžku podpoříme Domov sv. Karla Boromejského v Řepích. Děkujme za vaši štědrost, a zvláště našim farníkům, kteří sbírku připravili a uskutečnili.

Úterý: zveme na setkání nad Biblí, v 19.00 ve Vojtěšce se opět zamyslíme nad svatostí jako naším povoláním.

Neděle: Výročí posvěcení našeho kláštera (r. 993). Oslavíme při mši svaté v 9.00.

Farní ples se koná už v sobotu 20. ledna 2024 v tanečním sále na Marjánce. Lístky jsou k dostání na Infocentru nebo on-line na www stránkách plesu.

V neděli 21. ledna 2024 slavíme tzv. Neděli Božího slova. 

Děkujeme všem dobrovolníkům za dozor v kostele během vánočních svátků.