Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Ježíš Nazaretský, král židovský.” (Jan 19,19)

V hebrejštině by text zněl podle prof. Skalického takto: Ješua hanzorí v´melech hajehudim. První písmena by tak odkazovala na akronym Božího jména JHVH. To je tajemství naší víry. Kříž promlouvá o Boží lásce k nám. Odpovíme?

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha