Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každou neděli po mši svaté v 9.00 se koná agapé, farní kafe, ve farních prostorách, jde o neformální setkání, na které srdečně zveme. To dnešní je speciální k oslavě P. Bruna a P. Cyrila.

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, děkujeme všem za pomoc.

Úterý: v 15.00 obvyklá mše svatá pro seniory. 

Neděle: IV. velikonoční, Neděle Dobrého pastýře, Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Při mši svaté v 9.00 katecheze pro děti. Mše svatá v 18.00 bude živě přenášena.

V úterý 23. dubna 2024 je slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele našeho kláštera.

Jak již někteří víte, náš varhaník Marek Čihař je zdravotně indisponován, nyní nemůže sloužit na kostelním kůru u velkých varhan tak, jak to činil v naší bazilice více jak 35let. Hra na varhany je nedílnou součástí jeho života. Jako poděkování za jeho všestrannou službu a povzbuzení mu chceme umožnit i nadále působit v naší bazilice a obohacovat tak naše společenství při bohoslužbách i jiných příležitostech (Noc kostelů apod.). To vše koupí kvalitních přenosných digitálních varhan, které budou umístěny v přízemí kostela, patrně v blízkosti presbytáře. Věříme, že varhany budou mít široké využití pro naše společenství. Veškeré podrobnosti o tom, jaké varhany kupujeme, kolik stojí, jak přispět (včetně daňového zvýhodnění), tyto a další informace jsou na našich informačních místech. Příští neděli 21. 4. 2024 výtěžek z finanční sbírky půjde na tento účel. Děkujeme všem dárcům za jakýkoli příspěvek!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha