Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Úterý: slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele našeho kláštera. Mše svaté v 7.00, v 15.00 (pro seniory) a v 18.00.

Středa: památka sv. Jiří, mučedníka, patrona skautů, mysleme v tento den na naši mládež, zvláště skautské oddíly Jeleni a Arachné.

Čtvrtek: svátek sv. Marka, evangelisty.

V pondělí 29. dubna 2024 zveme k modlitbě v duchu komunity Taizé, v 19.45 v bazilice.

V sobotu 4. května 2024 se koná na Svaté Hoře arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Podrobnosti jsou na našich informačních místech. 

V neděli 5. května 2024 při mši svaté v 9.00 přijmou některé děti naší farnosti poprvé svátost Eucharistie.

Jak již někteří víte, náš varhaník Marek Čihař je zdravotně indisponován, nyní nemůže sloužit na kostelním kůru u velkých varhan tak, jak to činil v naší bazilice více jak 35let. Hra na varhany je nedílnou součástí jeho života. Jako poděkování za jeho všestrannou službu a povzbuzení mu chceme umožnit i nadále působit v naší bazilice. A sice koupí kvalitních přenosných digitálních varhan, které budou umístěny v přízemí kostela, patrně v blízkosti presbytáře. Věříme, že varhany budou mít široké využití pro naše společenství. Veškeré podrobnosti o tom, jaké varhany kupujeme, kolik stojí, jak přispět (včetně daňového zvýhodnění), tyto a další informace jsou na našich informačních místech. Tuto neděli výtěžek z finanční sbírky půjde právě na tento účel. Děkujeme všem dárcům za jakýkoli příspěvek!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha