Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

admin

Tibor Csukás
Zabývám se architektonickými návrhy domů, návrhy interiérů a grafickým designem. Vytvářím také nástěnné malby a grafiku. Mé portfolio můžete shlédnout na mých stránkách: www.csukas.com
O vánočních svátcích si dopřáváme, protože Bůh nám dopřál sám sebe. To je odpověď na otázku. Dopřejme sobě i druhým něco víc, Božího Syna.
Ó Emmanueli, náš králi a dárce zákona, naděje a spáso národů: přijď a zachraň nás, Pane, náš Bože. Přijďte na večerní chvály od 20.00 v kryptě baziliky
Ó Králi a touho národů, úhelný kameni, který rozdělené spojuješ vjedno: přijď a spas člověka, jehož jsi utvořil z prachu země. Přijďte na večerní chvály od 20.00 v kryptě baziliky
Ó Vycházející z výsosti, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotách a stínu smrti. Přijďte na večerní chvály od 20.00 v kryptě baziliky
Ó Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, ty otvíráš a nikdo nezavře, ty zavíráš a nikdo neotevře: přijď a vyveď z vězení ty, kdo jsou spoutáni v temnotách a stínu smrti. Přijďte na večerní chvály od 20.00 v kryptě baziliky
Ó Kořeni Jesse, ty jsi byl dán na znamení národům, před tebou králové v úžasu zmlknou, tebe budou národy vzývat; přijď a vysvoboď nás a už neprodlévej. Přijďte na večerní chvály od 20.00 v kryptě baziliky
Ó Adonai, který vedeš Izraelův dům, ty ses ukázal Mojžíšovi v plameni hořícího keře a dals mu na Sinaji zákon: přijď a zachraň nás svou mocnou pravicí. Přijďte na večerní chvály od 20.00 v kryptě baziliky
Ó Moudrosti, tys vyšla z úst Nejvyššího a od počátku do konce pronikáš všechno, celý svět mocně a líbezně řídíš: přijď a nauč nás cestě rozumnosti. Přijďte na večerní chvály od 20.00 v kryptě baziliky
V pondělí tohoto týdne proběhla první biblická hodina v novém cyklu pod vedením Jiřího Šamonila. Tématem byl všeobecný úvod do biblických dějin. Povídání bylo velice zajímavé  a v dobrém slova smyslu „hutné“. Prošli jsme celé období, kdy byla… Celý příspěvek
Adventní doba má dvojí ráz. Je totiž dobou přípravy na slavnost Narození Páně, v níž si připomínáme první příchod Božího Syna k li­dem, a zároveň dobou, kdy se touto vzpomínkou srdce za­měřuje k očekávání druhého Kristova příchodu na konci časů. Z těchto dvou důvodů je advent dobou zbožného a radostného očekávání.
Přijďte s námi přemýšlet nad Božím slovem dnes od 19.00 hodin v pavilonu Vojtěška v klášterní zahradě. Tématem dnešního setkání je Všeobecný úvod do biblických dějin. Na setkání s Vámi se těší Václav Snětina a Jiří Šamonil