Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

admin

Tibor Csukás
Zabývám se architektonickými návrhy domů, návrhy interiérů a grafickým designem. Vytvářím také nástěnné malby a grafiku. Mé portfolio můžete shlédnout na mých stránkách: www.csukas.com
K setkávání farnosti slouží i posezení u kávy na faře po nedělní mši svaté v 9 hodin. Pobýváme takto spolu skoro každou neděli. Všichni jste srdečně zváni! Je to příležitost, jak se seznámit s ostatními farníky, ale zároveň i možnost, jak načerpat nové informace o dění ve farnosti.