Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jana Csukásová

Ve spolupráci s klášterem benediktinů pořádáme v naší farnost dva typy programů pro školní skupiny: 1. Interaktivní programy pro děti z mateřských a základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Setkání jsou koncipována na jednu až dvě vyučovací hodiny, vždy… Celý příspěvek