Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jana Csukásová

Společné rozjímání a společné dílo naší farnosti v době pandemie jako příprava na letošní Vánoce 3. neděle adventní Duchovní část („neviditelná“): Čtení z Písma: Iz 61, 1−2.10−11 (jeden z liturgických textů 3. neděle adventní) Téma: radost / cestaK zamyšlení: Polovina adventu, Radostná neděle, cítíme, že… Celý příspěvek