Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Milí farníci i všichni, kteří se vydáváte v těchto dnech na cesty, ať vám Bůh žehná a chrání vás, ať je průvodcem na vaší cestě, abyste bezpečně dosáhli cíle své cesty, na přímluvu Panny Marie, sv. Kryštofa, patrona pocestných a… Celý příspěvek
Dvě jména, dva pilíře, dva základy rodiny církve. Petr od počátku stál při svém Mistru, ale i on musel projít konverzí. Pavel naopak od počátku stál proti křesťanům, ale nakonec prošel i on konverzí. Základem je tedy proměna. Základem každého jednotlivce i společenství je proměna… Pán stál při mně a dal mi sílu… (2 Tim 4, 17)
Při mši svaté v 9.00 zakončení školního roku, mše svatá zaměřena na děti, po mši svaté farní piknik za Vojtěškou z vlastních zásob, pití bude zajištěno. Večerní mše svatá v 18.00 je za + Kryštofa Dientzenhofera, v předvečer 300. výročí úmrtí.  Pondělí: památka sv.… Celý příspěvek
V pátek proběhla Noc kostelů. Přivítali jsme 602 návštěvníků. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc. Pondělí: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Středa: památka sv. Víta, mučedníka, patrona naší katedrály, patrona mládeže. Poslední den výuky náboženství v naší farnosti. Čtvrtek: slavnost… Celý příspěvek
Každý toužíme po lásce a po oduševnělém přístupu druhých. Duch Boží nám dává mnohem víc. Lásku, která přemáhá svět a je nad vším dobrým i zlým. Boží láska je jako neuchopitelný plamen světla. Díky této Lásce jsme schopni dovršit veškeré naše snažení i v temnotách našich dnů… Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. (Svatodušní sekvence)
Blíží se slavnost Letnic, Seslání Ducha svatého. Jde o třetí veliký den naší víry – Hod Boží Svatodušní. Letnicím předchází 9 dní přípravy. Novéna – z lat. novem – devět. Jedná se o devět po sobě jdoucích dní inspirovaných biblickou… Celý příspěvek