Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Mezidobí. Je to jen jedno ze slov, které užívá liturgický kalendář? Blížíme se k závěru období mezi Vánocemi a Velikonocemi. Mezidobí je časem naděje, protože se blíží něco velikého, nevšedního, ale skrytého v tajemství. Abychom prožili svátek… Celý příspěvek
Zveme na biblickou hodinu 16. března 2020 v 19.00 v nové farní místnosti – vstup vchodem ze zahrady (mostek). Biblická hodina na téma „Ve stopách Ježíšových.“ Povídání o Svaté zemi a Ježíšově době pro případné poutníky i všechny zájemce o… Celý příspěvek
Nemoc, nemohoucnost, ne-moci žít tak, jako dřív… To vše patří k životu, nikdo z lidí do jisté míry není ušetřen. I skrze tato omezení člověk zůstává důstojným dílem Stvořitele. Nelze mluvit o trestu, ale o podílu na Božím životě. A… Celý příspěvek
Setkání seniorů se uskuteční v neděli 9. února 2020 v 15.00 na faře. Popovídáme o Hromnicích, ale hlavně se setkáme, něco si i zazpíváme. Také zavzpomínáme na paní Alžbětu Hálovou, naši farnici, která zemřela v pondělí 20. ledna 2020 ve věku 101let. R.I.P.
V letošním roce si připomínáme 70. výročí událostí spojených s umučením kněze Josefa Toufara, faráře v Číhošti a v přifařených obcích. Dne 11. prosince 1949 se při kázání P. Josefa Toufara v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti stal podivuhodný… Celý příspěvek