Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Ježíš se setkává se Samařskou ženou. Překračuje tak doposud zavedené zvyky náboženské, sociální a kulturní. Odvaha k překročení pomyslných stínů vlastních i ve společenství může znamenat nečekaná a občerstvující setkání pro nás i pro tzv. vyloučené… Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla (to) lidem (srov. Jan 4, 5-42)
13. března 2013 byl ve Vatikánu zvolen papežem argentinský arcibiskup Jorge Mario Bergoglio, přijal jméno František. Je za námi deset let požehnané reformy církve právě v podobě Františkova pontifikátu. Poděkujme za jeho život a prosme pro něj o dar zdraví, moudrosti a trpělivosti v těžké době pro Evropu a celý svět.
V době postní máme možnost se ztišit a před vystavenou Eucharistií se nechat občerstvit. Letos vždy v pátek v bazilice 20.00-21.00, ve 20.30 moderovaná adorace jako biblická příprava na následující neděli.
Už tuto neděli 5. března 2023 po mši svaté v 9.00 jsou zváni všichni, kdo by se chtěli zapojit do čtení z Písma při eucharistii. Jde o další z řady setkání, tentokráte zaměřeno na praktická cvičení. Zapojit se do čtení znamená utvářet naše společné liturgické slavení neděle. Pokojnou postní neděli!
Dnes po mši svaté v 9.00 je další setkání lektorů s možností praktických cvičení a ukázek. Pondělí: vždy v 17.25 modlitba růžence v kostele. Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory. Večer v 19.00 setkání nad Biblí ve Vojtěšce. V pondělí 13. března 2023 si připomeneme 10.… Celý příspěvek
Pondělí: po večerní mši svaté je úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci. Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory. Sobota: večerní mše svatá za + Karla Kryla, básníka, textaře a zpěváka.   Neděle: při mši svaté v 9.00 bude připravena… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve. V 15.00 mše svatá pro seniory. Popeleční středou vstupujeme do doby postní. Popeleční středa je den přísného půstu od masa a zároveň újmy v jídle, to vše jako prvek solidarity s trpícími, naše symbolické… Celý příspěvek