Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Dnešní mši svatou v 9.00 přenášel Český rozhlas, stanice Vltava, liturgií nás provázel P. Tomáš Mlýnek, vojenský kaplan, který od podzimu působí v Ústřední vojenské nemocnici v nedalekých Střešovicích. S P. Tomášem se budeme občas setkávat v naší farnosti.
Mk 4, 26-34 Než vstoupíme do úrody, plody musí nejprve dorůst a dozrát. V nepatrném semínku je skryté vše potřebné pro život a vzrůst. Čas mezi setbou a sklizní je náš život. Co zaséváme do svého srdce, taková bude úroda… Jsme ustavičně plni důvěry (2. list Korinťanům 5, 6)
Na období léta (z důvodu horkého počasí) přerušujeme mše svaté zaměřené na seniory. Tedy už tuto středu 9. června 2021 mše svatá pro seniory nebude. Mše svaté pro mládež a studenty pokračují do konce školního roku.   Pátek: slavnost Nejsvětějšího… Celý příspěvek
Kdo by nechtěl být milován? Každý toužíme po lásce. Vztah nemusí být jen naplnění smluvních podmínek dvou stran. Vztah lásky Ducha Božího k člověku je dech beroucí, ale zároveň dech dávající… Jsme ohromeni touto láskou, která dává sílu pokračovat dál. Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. (Svatodušní sekvence)