Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Týden po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, týden, který začíná nedělí Vzkříšení. Po osm dní slavíme jeden den. Tato tradice sahá hluboko do židovského slavení svatební hostiny. V našem křesťanském pojetí je prvním dnem týdne neděle. Neděle slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je den… Celý příspěvek
Taková je naše víra, v život, který překonává vše těžké, dokonce i smrt. V proměnách času se rodí nový život, nová naděje, nová síla pokračovat v nelehké době. Po celý týden slavíme jeden jediný den – ten ale proměnil celé dějiny. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili (Lk 24, 41)
Mše svatá pro mládež a studenty v úterý v 19.30, tentokráte s udílením oleje katechumenů dvěma čekatelkám křtu. Mše svatá pro seniory ve středu v 15.00. Zelený čtvrtek 18.00 mše svatá v bazilice na památku Večeře Páně, on-line… Celý příspěvek
Společné slavení Velikonoc se nemůže uskutečnit podobně jako v loňském roce. Kdo se nedostane do kostela, nebo nemůže sledovat on-line přenosy bohoslužeb, může slavit doma. Jak? Materiály a průvodce najdete ZDE.
Svatý týden 2021 v bazilice sv. Markéty a v kostele Panny Marie na Bílé Hoře s přihlédnutím k povolení uděleném ordinářem – generálním vikářem ze dne 20. března 2021. Není-li liturgie přenášena on-line z baziliky sv. Markéty, je možné sledovat obřady Svatého týdne… Celý příspěvek
Neděle, kdy Ježíš vjíždí do města Jeruzaléma, ne, aby triumfoval, ale aby se sklonil k člověku. Živé ratolesti, které dnes přinášíme do kostelů, symbolizují přítomný okamžik. Dnes vítáme Krista, dnes putujeme s ním, protože on přichází kvůli nám… Uprostřed shromáždění budu tě chválit (Žalm 22)
Slavení Květné neděle 28. března 2021 v bazilice sv. Markéty a v kostele Panny Marie na Bílé Hoře s přihlédnutím k povolení uděleném ordinářem – generálním vikářem ze dne 20. března 2021 7.00–8.00 bazilika otevřená k přijetí Eucharistie a ke svátosti smíření… Celý příspěvek
Kříž svatého otce Benedikta Impuls: SMRT/ŽIVOT Písmo: Jan 12, 20-33 Benediktův kříž: N D S M D Non Draco Sit Mihi Dux – Drak (ďábel) ať mi není vůdcem V našich zeměpisných šířkách Velikonoce připadají do jarního období, kdy současně s Passio Christi… Celý příspěvek