Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Každý toužíme po lásce a po oduševnělém přístupu druhých. Duch Boží vane jako vítr, který přináší čerstvý vzduch… Je to Láska, která přemáhá svět a je nad vším dobrým i zlým. Zároveň je tento dar jako neuchopitelný plamen… Celý příspěvek
I letos jsme se připojili k evropské evangelizační iniciativě. Děkujeme všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří jste se zapojili do průběhu celé akce. Pondělí: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Úterý: Po večerní mši svaté se koná úklid kostela,… Celý příspěvek
Ježíšovo nanebevstoupení neznamená, že zcela odešel. Návrat k Otci přináší nový rozměr jeho přítomnosti. Žije mezi námi novým způsobem. Je v každém prostoru a po všechen čas, nablízku každému člověku. Duch Svatý nás tomu učí… Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela (Mk 16, 20)