Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Pondělí: památka sv. Antonína, opata. Úterý: památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Pátek: památky sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Úterý 25. ledna 2022: svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. 
Vstupujeme do Palachova týdne. Týden, kterým se započal rok 1989, dění v Československu postupně vedoucí k Listopadu a k demokratizaci. Na počátku stál Jan Palach v lednu roku 1969 zraněný beznadějí a odevzdaností svých spoluobčanů do „rukou“… Celý příspěvek
Končí doba vánoční. Od 6. ledna do 9. ledna probíhá v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Do tříkrálových kasiček bude možné přispět 6. ledna o Slavnosti Zjevení Páně v závěru Tříkrálového průvodu a po mši svaté, v sobotu 8. ledna po večerní mši svaté… Celý příspěvek
Poslední den občanského roku poděkujeme mší svatou v 16.00 se zpěvy z francouzské komunity Taizé. Duchovně se tak připojíme k setkání, které každoročně na přelomu roku chce ukázat dobrou vůli a důvěru zvláště mezi mladými křesťany světa. Každý začátek má smysl, každý nový čas je darem.
Nový občanský rok připadá na osmý den Vánoc, ano, stále slavíme Narození. V síle Narozeného, dítěte v jeslích, v moci a vládě Krále králů, vstupme i do nového občanského roku. Každý nový rok je darem, nový začátek v… Celý příspěvek