Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Všechny bohoslužby Svatého týdne se konají bez účasti veřejnosti. Obřady budou přenášeny on-line obvyklým způsobem (vizte odkazy na webu farnosti a kláštera).   Květná neděle – 5. dubna 9.00 neveřejná mše svatá s žehnáním ratolestí. Požehnané ratolesti budou k dispozici… Celý příspěvek