Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

Bazilika sv. Markéty

neděle
všední dny 7.00 18.00

Kostel P. Marie Vítězné na Bílé Hoře:

neděle
čtvrtek

Příležitost k svátosti smíření – Břevnov

Byl upraven nedělní pořad svátosti smíření, protože se objevil zvyk přicházet ke svátosti smíření až před začátkem mše svaté. Obecně nemají být slaveny dvě svátosti na jednom místě. Neděle je den společné účasti na slavení eucharistie, proto je třeba dodržovat stanovený čas. Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti každý den.
neděle: 7.00-7.25, 8.30-8.55, 17.20-17.55 (v neděli se během mše svaté nezpovídá, nedělní účast na mši svaté má přednost)
všední dny:
vždy půl hodiny před každou večerní mší svatou

Společná modlitba růžence – každé pondělí od 17.25 v bazilice sv. Markéty


Mimořádné bohoslužby a události

Nic z 4.4.2020 na 3.7.2020.