Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

Bazilika sv. Markéty

neděle 7.30 9.00 18.00
všední dny 7.00 18.00

Kostel P. Marie Vítězné na Bílé Hoře:

neděle 11.00
čtvrtek 17.30

Příležitost k svátosti smíření – Břevnov

Pořad svátosti smíření nově v této přechodné situaci. Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti každý den.
neděle: 7.00-8.00, 17.20-18.30
všední dny:
vždy půl hodiny před každou večerní mší svatou

Společná modlitba růžence – každé pondělí od 17.25 v bazilice sv. Markéty


Mimořádné bohoslužby a události

Nic z 6.7.2020 na 5.10.2020.