Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 17. 11. 33. neděle v mezidobí 7.30 za + Danu Vodrážkovou a + Kim Dillon
9.00 za farnost
18.00 za zachování svobody a demokracie
PONDĚLÍ 18. 11. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Marii Kopkovou
ÚTERÝ 19. 11. 7.00 konventní mše svatá
18.00 na poděkování za 90 let života paní Zemanové
STŘEDA 20. 11. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + rodiče a bratra
ČTVRTEK 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Miladu Kuchařovou
PÁTEK 22. 11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 7.00 konventní mše svatá
18.00 za ty, kteří se starají o liturgickou hudbu
SOBOTA 23. 11. Památka sv. Kolumbána, opata 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Marii a Jiřího Skřivánkovy
NEDĚLE 24. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále 7.30 za dar milosti pro Evu Nesetovou
9.00 za farnost
18.00 za uzdravení paní Liškové