Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 28. 5. VII. neděle velikonoční  Den modliteb za sdělovací prostředky 7.30 za + manžela Milana
9.00 za farnost
18.00 za + Jana Hanuše a Annu Hanušovou
PONDĚLÍ 29. 5. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za +Soňu a Věru
ÚTERÝ 30. 5. Památka sv. Zdislavy 7.00 konventní mše svatá
18.00 za rodiny
STŘEDA 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie  7.00 konventní mše svatá
18.00 za Boží pomoc a ochranu pro Adama, Sylvii a jejich syna Adámka
ČTVRTEK 1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + doc. Kabelku
PÁTEK 2. 6. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + manžela Milana
SOBOTA 3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Zdenu, Helenu a Vilmu
NEDĚLE 4. 6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 7.30 za rodiče
9.00 za farnost
18.00 za + ing. Jana Hubáčka, rodinu a rodinu Fantyšovu a Krůškovu