Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 23. 7. 16. neděle v mezidobí 7.30 za + Anničku
9.00 za farnost
18.00 za + Helenu a Františka Maříkovy
PONDĚLÍ 24. 7.
18.00 za Marka Mihňáka a jeho rodinu
ÚTERÝ 25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola 7.00 konventní mše svatá
STŘEDA 26. 7. Památka sv. Jáchyma a Anny
18.00 za Jozefa Maxina a jeho rodinu
ČTVRTEK 27. 7. Památka sv. Gorazda a druhů 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Ivana Moravce
PÁTEK 28. 7.
18.00 za Františka Maxina a jeho rodinu
SOBOTA 29. 7. Památka sv. Marty 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + manžele Drobných
NEDĚLE 30. 7. 17. neděle v mezidobí 7.30
9.00 za farnost
18.00 za + Jana Hanuše