Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 20. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 7.30 za + paní Přesličkovou
9.00 za farnost
18.00 za + matku Viktorii, otce Josefa a bratra Antonína
PONDĚLÍ 21. 5. Památka Panny Marie, Matky církve 7.00 konventní mše svatá
18.00 na úmysl dárce
ÚTERÝ 22. 5. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + manžela Josefa a dceru Ivanku
STŘEDA 23. 5. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za Natálii a Matěje, za dar Ducha svatého pro rozhodnutí
ČTVRTEK 24. 5. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 7.00 konventní mše svatá
18.00 na úmysl dárce
PÁTEK 25. 5. Památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve 7.00 konventní mše svatá
18.00 za návštěvníky Noci kostelů
SOBOTA 26. 5. Památka sv. Filipa Neri, kněze 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + P. Václava Filipa
NEDĚLE 27. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice 7.30 za Boží požehnání pro Anastázii Liškovou
9.00 za farnost
18.00 za + Markétu Barešovou a jejího syna Reného