Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy 7.30 za + Cyrila
9.00 za farnost
18.00 za uzdravení duše i těla pro bratra
PONDĚLÍ 6. 7.
18.00 za rodinu Tůmovu
ÚTERÝ 7. 7. 7.00 konventní mše svatá
STŘEDA 8. 7.
18.00 za + Josefa, Jana, Tomáše, Petra a Jiřinu
ČTVRTEK 9. 7. 7.00 konventní mše svatá
PÁTEK 10. 7.
18.00 za Boží pomoc a uzdravení všech členů rodiny a Anušku Zeman
SOBOTA 11. 7. SLAVNOST SV. BENEDIKTA, zakladatele řádu, patrona Evropy 7.00 konventní mše svatá
18.00 za klášter
NEDĚLE 12. 7. 15. neděle v mezidobí 7.30 za + Karola, Máriu a Marka
9.00 za farnost
18.00 za rodinu Šulcových a všechny jejich blízké