Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 16. 9. 24. neděle v mezidobí 7.30 za dar zdraví pro vnuka
9.00 za farnost
18.00 za uzdravení a Boží požehnání pro Josefa
PONDĚLÍ 17. 9. 12.00 konventní mše svatá
18.00 za Jaroslavu a Ladislavu Nováčkovy a jejich rodinu
ÚTERÝ 18. 9. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za předky Vítkovy a duše v očistci
STŘEDA 19. 9. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za syna Igora, dceru Adélu a manželku Ester
ČTVRTEK 20. 9. Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků 7.00 konventní mše svatá
18.00 za Boží pomoc a ochranu pro Jiřího Dostála
PÁTEK 21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 7.00 konventní mše svatá
18.00 za zachování míru a spravedlnosti
SOBOTA 22. 9. 7.00 konventní mše svatá
18.00
NEDĚLE 23. 9. 25. neděle v mezidobí 7.30
9.00 za farnost
18.00 za dar vzájemného odpuštění v rodinách