Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 24. 9. 25. neděle v mezidobí 7.30
9.00 za farnost
18.00
za + Jiřího Ruckla
PONDĚLÍ 25. 9. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za rodiny v těžké životní situaci
ÚTERÝ 26. 9. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za Boží požehnání pro Nelu, Marii a Emu Kristinu
STŘEDA 27. 9. Památka sv. Vincence z Pauly, kněze 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + P. Václava Adamce
ČTVRTEK 28. 9. Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona 7.00 konventní mše svatá
18.00 za farnost
PÁTEK 29. 9. Svátek sv. Michaela, Rafaela a Gabriela, archandělů 7.00 konventní mše svatá
18.00 za dceru Ivanku a manžela Josefa
SOBOTA 30. 9. Památka sv. Jeronýma, kněze 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Jiřinu Rohanovou
NEDĚLE 1. 10. 26. neděle v mezidobí 7.30 za dobrodince našich varhan
9.00 za farnost
18.00 za dobrodince našich varhan