Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 22. 4. IV. neděle velikonoční 7.30 za + Jiřího a Anežku
9.00 za farnost
18.00 za rodinu
PONDĚLÍ 23. 4. SLAVNOST SVATÉHO VOJTĚCHA, biskupa a mučedníka, zakladatele našeho kláštera
18.00 za farnost
ÚTERÝ 24. 4. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Pavla Trepku
STŘEDA 25. 4. Svátek sv. Marka, evangelisty 7.00 konventní mše svatá
18.00 na úmysl dárce
ČTVRTEK 26. 4. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za Josefa Ferdu
PÁTEK 27. 4. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za kmotřence
SOBOTA 28. 4. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Radmilu Kozákovou, manžela Bogdana a dceru Ritu
NEDĚLE 29. 4. V. neděle velikonoční 7.30 za + manžele Raisovy
9.00 za farnost
18.00