Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 8. 3. II. neděle postní 7.30 za + Petra, manželku a rodiče
9.00 za farnost
18.00 za + P. Františka Hochmana
PONDĚLÍ 9. 3. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za Boží pomoc pro maminku Annu
ÚTERÝ 10. 3. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + tatínka Karola, bratra Dušana a tchána Jána
STŘEDA 11. 3. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za Boží požehnání pro sestru
ČTVRTEK 12. 3. 7.00 na úmysl dárce; za farnost
18.00 za dcery Marii a Ludmilu
PÁTEK 13. 3. 7.00 konventní mše svatá
18.00 na poděkování
SOBOTA 14. 3. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za živou rodinu Natalia Meško
NEDĚLE 15. 3. III. neděle postní 7.30
9.00 za farnost
18.00