Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 19. 5. V. neděle velikonoční 7.30 za vnoučata a pravnoučata
9.00 za farnost
18.00 za Boží pomoc a ochranu
PONDĚLÍ 20. 5. Památka sv. Klementa Maria Hoffbauera, kněze 7.00 konventní mše svatá
18.00 za zdraví a Boží požehnání pro Jána Maxina staršího
ÚTERÝ 21. 5. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Annu Ďurinákovu
STŘEDA 22. 5. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Jana a Annu Hanušovy
ČTVRTEK 23. 5. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Antónii a Jozefa Mačejkovy
PÁTEK 24. 5. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za zdraví a Boží požehnání pro Jána Maxina mladšího
SOBOTA 25. 5. Památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Marii Kadlecovou
NEDĚLE 26. 5. VI. neděle velikonoční 7.30 za rodinu Šulcových a všechny jejich blízké
9.00 za farnost
18.00 za + P. Václava Filipa, břevnovského administrátora