Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 26. 2. 8. neděle v mezidobí 7.30 na úmysl dárce
9.00 za farnost
18.00 za + Věru Pozníčkovou a rodinu Špatných a Vítů
PONDĚLÍ 27. 2. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za rodinu Šulcových, všechny jejich blízké a duše v očistci
ÚTERÝ 28. 2. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za Martina Maxina
STŘEDA 1. 3. Popeleční středa 7.00 konventní mše svatá
16.00,18.00 za farnost
ČTVRTEK 2. 3. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Antonína Vilímka, jeho ženu Terezii a dceru Miluši
PÁTEK 3. 3. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za dar zdraví pro Terezku Johnson
SOBOTA 4. 3. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Karla Kryla
NEDĚLE 5. 3. I. neděle postní  7.30 za + rodiče Navrátilovy a jejich žijící rodinu
9.00 za farnost
18.00 za + prarodiče Josefa a Annu Kuchařovy a Ondřeje Sporinských