Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 26. 3. IV. neděle postní 7.30 za + rodiče Ondřeje a Marii
9.00 za farnost
18.00 za živé a + členy rodiny Čihařovy
PONDĚLÍ 27. 3.   7.00 konventní mše svatá
18.00 na poděkování za Boží pomoc Veronice
ÚTERÝ 28. 3.   7.00 konventní mše svatá
18.00 za obrácení vnuka Maroša
STŘEDA 29. 3.   7.00 konventní mše svatá
18.00 za Boží pomoc pro pana Ladislava
ČTVRTEK 30. 3. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + P. Františka Ferdu
PÁTEK 31. 3. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za požehnání pro sestru Zdeňku
SOBOTA 1. 4. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za rodinu
NEDĚLE 2. 4. V. neděle postní  7.30 za + rodiče Matasovy a jejich žijící rodinu
9.00 za farnost
18.00 za + manžele Rohlíkovy