Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 26. 1. 3. neděle v mezidobí 7.30 na úmysl dárce
9.00 za farnost
18.00 za rodinu 
PONDĚLÍ 27. 1. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Jaroslava a Evu Nahálkovy a rodinu Márovu
ÚTERÝ 28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 7.00 konventní mše svatá
18.00
STŘEDA 29. 1. 7.00 konventní mše svatá
18.00
ČTVRTEK 30. 1. 7.00 na úmysl dárce; za farnost
18.00
PÁTEK 31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Jana Holuba
SOBOTA 1. 2. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + P. Jana Kohla OSB
NEDĚLE 2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 7.30 na úmysl dárce
9.00 za farnost
18.00 za Viktorii a její rodinu