Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 19. 11. 31. neděle v mezidobí 7.30 za zdraví pro syna a pomoc pro celou rodinu
9.00 za farnost
18.00 za + Marii Kopkovou
PONDĚLÍ 20. 11. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Michel Angelicu Boskovic; za + sr. Akvinelu Loskotovou
ÚTERÝ 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 7.00 konventní mše svatá
18.00 za odpuštění, uzdravení a Boží požehnání pro živé členy rodiny Bednářových a Fouskových a ze zemřelé
STŘEDA 22. 11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 7.00 konventní mše svatá
18.00 za ta, kteří se starají o liturgickou hudbu
ČTVRTEK 23. 11. Památka sv. Kolumbána, opata 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Bělu Rojtovou
PÁTEK 24. 11. Památka sv. Ondřeje a druhů, mučedníků 7.00 konventní mše svatá
18.00
SOBOTA 25. 11. Památka sv. Kateřiny, panny a mučednice 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + manžele Bebovy
NEDĚLE 26. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 7.30 za uzdravení kamaráda
9.00 za farnost
18.00 za + Růženu Kochmanovou