Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 18. 2. I. neděle postní 7.30 za + Annu a Jana
9.00 za farnost
18.00 za Josefa Konopa, manželku, 2 syny, snachy a celé přátelství
PONDĚLÍ 19. 2. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Pavla Spohra
ÚTERÝ 20. 2. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za Filomenu Němcovou, manžela, děti a duše v očistci
STŘEDA 21. 2. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za ochranu a Boží požehnání pro rodinu Němcovu
ČTVRTEK 22. 2. Svátek Stolce sv. Petra 7.00 konventní mše svatá
18.00 za římského biskupa
PÁTEK 23. 2.   7.00 konventní mše svatá
18.00 za ochranu a Boží pomoc pro rodinu Císlerovu
SOBOTA 24. 2. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za Josefa Němce, rodiče, spásu jejich duší
NEDĚLE 25. 2. II. neděle postní 7.30 za obrácení a věčný život
9.00 za farnost
18.00 za rodinu