Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 15. 9. 24. neděle v mezidobí 7.30 na úmysl dárce
9.00 za farnost
18.00 za rodinu Šulcových a všechny jejich blízké
PONDĚLÍ 16. 9. Památka sv. Ludmily, mučednice 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Ludmilu Jaklovou
ÚTERÝ 17. 9. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Františka a Kateřinu Jelínkovy
STŘEDA 18. 9. 7.00 konventní mše svatá
18.00
ČTVRTEK 19. 9. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za dar zdraví a ochrany pro Evu Nesetovou
PÁTEK 20. 9. Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků 7.00 konventní mše svatá
18.00
SOBOTA 21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 7.00 konventní mše svatá
18.00 za zachování míru a spravedlnosti
NEDĚLE 22. 9. 25. neděle v mezidobí 7.30 na úmysl dárce
9.00 za farnost
18.00 za rodinu