Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 17. 3. II. neděle v mezidobí 7.30
9.00 za farnost
18.00
PONDĚLÍ 18. 3. 7.00 konventní mše svatá
18.00 na poděkování za 25let společného života
ÚTERÝ 19. 3. Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie 7.00 konventní mše svatá
18.00 za farnost
STŘEDA 20. 3. 7.00 na úmysl dárce
18.00 za + Antonii a Josefa Miškovských a duše v očistci
ČTVRTEK 21. 3. SVÁTEK ZESNUTÍ SV. BENEDIKTA 7.00 konventní mše svatá
18.00 za klášterní komunitu
PÁTEK 22. 3. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Olgu Kurzovou
SOBOTA 23. 3. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Marii Zahradníkovou
NEDĚLE 24. 3. III. neděle postní 7.30
9.00 za farnost
18.00