Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 23. 4. II. neděle velikonoční  7.30 za + manžela Jiřího a za + Anežku
9.00 za farnost
18.00 za kmotřence
PONDĚLÍ 24. 4. SLAVNOST SVATÉHO VOJTĚCHA, biskupa a mučedníka, zakladatele kláštera 7.00 konventní mše svatá
18.00 za rodinu Strašákovu a Královu a za + rodiče Jiřího a Jarmilu Královy a za + Vladimíra Hrušku
ÚTERÝ 25. 4. Svátek sv. Marka, evangelisty 7.00 konventní mše svatá
18.00 za obrácení dcery Kamily
STŘEDA 26. 4.   7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Josefa Ferdu
ČTVRTEK 27. 4.   7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Imricha, Gabrielu a jejich rodiče
PÁTEK 28. 4.   7.00 konventní mše svatá
18.00 za rodinu a za uzdravení
SOBOTA 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 7.00 konventní mše svatá
18.00 za Boží požehnání pro rodinu Venkrbcovou, Jemelkovou a Ševčíkovou
NEDĚLE 30. 4. III. neděle velikonoční  7.30 za dar víry pro maminku Hanku a manžela Karla
9.00 za farnost
18.00 za + Růženu Benýškovou