Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 13. 1. Svátek Křtu Páně 7.30 za + Jana Bublíka, manželku, bratra a živé děti a vnuky
9.00 za farnost
18.00 za rodinu Šulcových
PONDĚLÍ 14. 1. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KLAŠTERA (r. 993)
18.00 za naši mnišskou komunitu
ÚTERÝ 15. 1. Památka sv. Maura a Placia, žáků sv. Benedikta 7.00 konventní mše svatá
18.00
STŘEDA 16. 1. 7.00 na úmysl dárce
18.00 za + Jana Palacha
ČTVRTEK 17. 1. Památka sv. Antonína, opata 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + Helenu Froňkovou
PÁTEK 18. 1. Památka Panny Marie, Matka jednoty křesťanů 7.00 konventní mše svatá
18.00 za jednotu křesťanů
SOBOTA 19. 1. 7.00 konventní mše svatá
18.00 za Marii a Vincence Jiroutkovy
NEDĚLE 20. 1. 2. neděle v mezidobí 7.30
9.00 za farnost
18.00 za + Milana Entlera