Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
NEDĚLE 21. 7. 16. neděle v mezidobí 7.30 za dar zdraví a Božího požehnání pro Evu Nesetovou
9.00 za farnost
18.00 za uzdravení a Boží požehnání Anky a Janky
PONDĚLÍ 22. 7. Svátek sv. Marie Magdaleny
18.00 za + Jiřinu Rackovou
ÚTERÝ 23. 7. Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 7.00 konventní mše svatá
STŘEDA 24. 7.
18.00 za Boží požehnání pro rodiče a očekávané narození Vojtěcha
ČTVRTEK 25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola 7.00 konventní mše svatá
PÁTEK 26. 7. Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
18.00 za + Annu Tellingerovou
SOBOTA 27. 7. Památka sv. Gorazda a druhů 7.00 konventní mše svatá
18.00 za + manžele Drobných
NEDĚLE 28. 7. 17. neděle v mezidobí 7.30 za + Anežku, Jaroslava a Ernesta
9.00 za farnost
18.00 za + Helenu Maříkovou, manžela a sourozence