Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pravidelný úklid kostela ve druhém pololetí roku 2017

Jako farnost se podílíme na úklidu našeho kostela (pro farnost platí bílé řádky, konvent uklízí ve dnech podbarvených šedě).

Na tomto odkaze – úklid kostela – se můžete k některému datu zapsat. Pomůže nám to při organizaci úklidů. Vaše jméno se po chvíli automaticky objeví v přehledové tabulce níže (do té nelze zapisovat přímo zde, ale pouze po kliknutí na uvedený odkaz).