Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pravidelný úklid kostela – I. pololetí 2022

Jako farnost se podílíme na úklidu našeho kostela (pro farnost platí podbarvené řádky, konventní bratři uklízí v ostatních dnech).

 

Na tomto odkaze – úklid kostela – se můžete k některému datu zapsat. Pomůže nám to při organizaci úklidů. Vaše jméno se po chvíli automaticky objeví v přehledové tabulce níže (do té nelze zapisovat přímo zde, ale pouze po kliknutí na uvedený odkaz).

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti