Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pravidelný úklid kostela – I. pololetí 2022

Jako farnost se podílíme na úklidu našeho kostela (pro farnost platí podbarvené řádky, konventní bratři uklízí v ostatních dnech).

 

Na tomto odkaze – úklid kostela – se můžete k některému datu zapsat. Pomůže nám to při organizaci úklidů. Vaše jméno se po chvíli automaticky objeví v přehledové tabulce níže (do té nelze zapisovat přímo zde, ale pouze po kliknutí na uvedený odkaz).