Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Dnes v 16.00 se koná koncert na Bílé Hoře nazvaný Pocta Antonínu Dvořákovi (Magdalena Kulhanová –soprán, Marek Čihař – varhany). Vstupné je dobrovolné. Pondělí: památka Jména Panny Marie. V tento den začne výměna střešní krytiny na bočních křídlech farního pavilonu Vojtěška. Po… Celý příspěvek
Mše svatá v 9.00 je zaměřena na děti, zahajujeme školní rok, děti dostanou první památky na nedělní evangelium pro letošní pastorační rok, na konci poprosíme o požehnání pro děti i pedagogy. Dnešní den je také termín odevzdání přihlášek na výuku náboženství,… Celý příspěvek
Od pondělí se navracíme do běžného pořadu bohoslužeb. Pondělí: památka Umučení sv. Jana Křtitele. Po mši svaté se koná úklid kostela. Děkujeme těm, kdo mohou přijít pomoci. Pátek: první v měsíci, po večerní mši svaté eucharistická adorace, v 19.45 modlitba breviáře a… Celý příspěvek
Pondělí: památka Panny Marie Královny. Středa: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Večerní mše sv. za + arciopata Anastáze Opaska OSB (v den výročí úmrtí). Čtvrtek: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků. Sobota: památka sv. Moniky. Od pondělí 29. srpna 2022 se… Celý příspěvek
Dnes je poutní den na Bílé Hoře. V 11.00 mše svatá, celebruje arciopat Prokop; 12.30 komentovaná prohlídka poutního areálu; 16.00 divadelní inscenace Santini-Deník, alegorie na téma hledání dokonalosti; 17.30 mariánská pobožnost v kostele se slovem abatyše Francescy a varhanními improvizacemi Marka… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Dominika, kněze. Mysleme v modlitbě na otce kardinála Dominika. Úterý: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Středa: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Čtvrtek: památka sv. Kláry, panny. Neděle: poutní den na Bílé… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve. Po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela. Děkujeme všem, kdo mohou přijít pomoci.    Středa: večerní mše svatá za + Jana Holuba, skauta a našeho ministranta.  Čtvrtek: památka sv.… Celý příspěvek
Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, děkujeme všem, kdo můžete pomoci s údržbou kostela.  Pátek: svátek sv. Marie Magdalény. V 19.00 mše svatá na zakončení letních táborů našich skautských oddílů. Sobota: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Neděle:… Celý příspěvek