Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Pátek: večer se koná v bazilice koncert České nebe září. Pod taktovkou Jana Zástěry zazní hudba, která doprovází Českou národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České. Koncert se koná… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Po večerní mše svaté se koná úklid našeho kostela. Středa: památka sv. Hedviky, řeholnice. Čtvrtek: památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka. Pátek: svátek sv. Lukáše, evangelisty, patrona… Celý příspěvek
Dnes v naší církvi probíhá sčítání účastníků bohoslužeb (naposledy v r. 2014). Sčítání provedeme společně při ohláškách po každé nedělní mši svaté. Vyčkejte pokynů. Pondělí: památka Panny Marie Růžencové. Středa: slavnost Výročí posvěcení baziliky (znovuposvěcení r. 1757). Ve… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Ludmily, mučednice. Úterý: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, prosíme o pomoc. Pátek: památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků. Sobota: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Neděle: mše svatá… Celý příspěvek
Úterý: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela. Pátek: je první v měsíci srpnu, tzn. uvědomujeme si zvláště dar Božího milosrdenství a odpuštění. Po mši svaté bude možnost eucharistické… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Moniky. Středa: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Čtvrtek: památka Umučení sv. Jana Křtitele. V sobotu 24. srpna 2019 bylo 20. výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska. Zvláště na arciopata Anastáze vzpomeneme při letošním konání sympozia… Celý příspěvek