Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Úterý: památka sv. Petra Damiani, biskupa a učitele církve. Po mši sv. je společný úklid kostela. Ve 20.00 modlitba Taizé, připravili studenti VŠ (po setkání v Lotyšské Rize). Středa: svátek Stolce svatého Petra. Čtvrtek: památka sv. Polykarpa, biskupa a… Celý příspěvek
Úterý 21. února 2017: ve 20.00 modlitba Taizé, připravili studenti VŠ (po setkání v Lotyšské Rize). Sobota 25. února 2017: Farní ples. Neděle 26. února 2017: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti, po mši sv. příprava popela z ratolestí před Vojtěškou, odpoledne masopustní program pro děti v prelatuře kláštera.
Dnes v 17.00 u sv. Gotharda v Bubenči se koná „Koncert podané ruky“, ekumenické setkání farností a sborů na Praze 6. Úterý: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Středa: svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. Končí týden… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Antonína, opata. Po večerní mši svaté pravidelný úklid kostela, prosíme všechny, kdo mohou pomoci. V 19.00 v Tereziánském sále koncert z cyklu Nocturna, účinkuje Smetanovo trio. Středa: památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů. Začíná… Celý příspěvek
Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční, zítřejším dnes vstupujeme do liturgického mezidobí. Po všech dnešních bohoslužbách vykonáme Tříkrálovou sbírku.    Sobota: Výročí posvěcení kláštera, mše sv. v 18.00 za + P. Jana Kohla OSB, který zemřel 4.… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Středa: v 19.00 Novoroční koncert pořádaný Spolkem břevnovských živnostníků a podnikatelů, účinkují: Marek Zvolánek – trubka, Pavel Svoboda – varhany. Pátek: slavnost Zjevení Páně. Mše svatá v… Celý příspěvek
Pondělí: svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše sv. dle časů obvyklých nedělních bohoslužeb, stejně tak na Bílé Hoře. Úterý: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, mše sv. v 7.00 a v 18.00 s žehnáním vína. Středa: svátek sv.… Celý příspěvek