Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Den modliteb za pronásledované křesťany. Pondělí: památka sv. Bonifáce, patrona našeho kláštera. V 19.45 zveme na modlitbu v duchu komunity Taizé. Úterý: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. V 15.00 mše svatá pro seniory. Po mši svaté modlitba litanií k Panně Marii (po… Celý příspěvek
Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujme všem, kdo můžete přijít. Pátek: svátek Výročí posvěcení naší katedrály. V pondělí 15. května 2023 v 19.45 zveme na modlitbu v duchu komunity Taizé. Úterý: mše svatá v 15.00 zaměřena na seniory. Po mši… Celý příspěvek
Neděle Dobrého Pastýře – Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Vrcholí návštěva papeže Františka v Maďarsku, prosme za mír pro Evropu a celý svět… Pondělí: památka sv. Josefa, dělníka. Úterý: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. V 15.00 mše svatá pro… Celý příspěvek
Neděle oktávu velikonočního Neděle Božího milosrdenství Děkujeme všem, kdo jste se jakkoli zapojili do slavení liturgie letošních Velikonoc, děkujeme také vám, kdo jste se zapsali na adorace v průběhu Tridua.  Při dnešní večerní mši svaté v 18.00 prožijeme udílení iniciačních svátostí jednomu… Celý příspěvek
Využijme poslední možnosti ke svátosti smíření. Od Zeleného čtvrtku do Pondělí velikonočního se nezpovídá. Úterý: mše svatá v 15.00 zvláště pro seniory. Zelený čtvrtek: ranní mše v bazilice nebude. Dopoledne se koná pouze v katedrálách mše se svěcením olejů, v naší katedrále začíná… Celý příspěvek
Pondělí: v 19.45 večer ztišení, modlitby a písní v duchu komunity Taizé. Pátek: je poslední možnost eucharistické adorace v bazilice od 20.00 do 21.00. Od 20.30 moderovaná část adorace s biblickým tématem jako příprava na následující neděli.  Po celou dobu postní se modlíme křížovou… Celý příspěvek
Pondělí: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Úterý: svátek Zesnutí sv. Benedikta. Sobota: slavnost Zvěstování Páně. Den modliteb za nenarození děti.  Neděle: při mši svaté v 9.00 bude připravena katecheze pro děti. Pondělí 27. března 2023: v 19.45 večer ztišení, modlitby a… Celý příspěvek
Pondělí: 10. výročí zvolení papeže Františka. Poděkujme za jeho službu s prosbou o dar zdraví a moudrosti. Večerní mše svatá za + prof. Jana Patočku. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujme všem, kdo můžete přijít pomoci.   Úterý:… Celý příspěvek