Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Dnešním dnem začíná Týden modliteb za mládež, je to zároveň týden přípravy na slavnost Ježíše Krista Krále (38. světový den mládeže). Letošní motto: „Radujte se v naději“ (Řím 12,12). Během celého týdne se budeme modlit jak při liturgii, tak i doma, v rodinách… … Celý příspěvek
Pondělí: svátek sv. Anežky České, panny. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci s údržbou kostela. Úterý: zveme všechny seniory na pravidelné odpolední mše svaté vždy v úterý od 15.00. Čtvrtek: památka sv. Gertrudy, panny.… Celý příspěvek
Dnes odpoledne se koná Pouť smíření u příležitosti výročí bitvy na Bílé Hoře. Zvou sestry benediktinky. Začátek je u Kříže smíření v 16.20 v aleji Českých exulantů, následuje cesta k bělohorskému kostelu a ekumenická modlitba, naváže setkání u svařeného vína.  Zveme všechny seniory na pravidelné odpolední mše… Celý příspěvek
O Misijní neděli minulý týden jsme vybrali na tento účel 6 643Kč, děkujeme všem dárcům, částka bude odeslána na účet Papežských misijních děl. V pondělí zde v klášteře zasedá Slovanská benediktinská kongregace (Břevnov, Broumov, Bílá Hora, Police n. Metují, Emauzy, Rajhrad, Cokovac, Maribor).… Celý příspěvek
Den modliteb za misie. V naší farnosti prožíváme misijní neděli vždy na jaře s našimi skautskými oddíly. Dnes se i tak připojujeme k úmyslu celé církve. Mše svatá v 9.00 zaměřena na děti. Pátek: papež František vyhlásil na pátek vigilii a půst za mír mezi Izraelem a Hamásem.… Celý příspěvek
Při mši svaté v 9.00 prožijeme přijetí nových ministrantů do služby u oltáře. Pondělí: památka sv. Hedviky, řeholnice. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme za každou pomoc.  Úterý: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Středa: svátek sv. Lukáše, evangelisty.… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kdo jste se jakkoli zapojili do příprav a pomohli při kněžském svěcení Br. Bruna a jeho primici předminulý víkend.  Pondělí: slavnost Výročí posvěcení baziliky. Mše svaté v 7.00 a v 18.00.  Úterý: památka sv. Vintíře, poustevníka. V 19.00 koncert v Tereziánském sále z cyklu Břevnovská nocturna,… Celý příspěvek