Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Minulý týden se konal farní Bazar oblečení, školních potřeb a hraček. Vybrali jsme 6 200Kč, které budou použity pro nutné opravy farních prostor. Dále jsme z farního Bazaru podpořili: Český červený kříž, azylový dům ADCH pro matky s… Celý příspěvek
  Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15. Postní páteční adorace, každý pátek od 20.00 do 21.00, tématem letošních rozjímání je Boží slovo následující neděle formou Lectio divina. Využijme dní do Květné neděle, následujících dvou týdnů ke svátosti smíření…  
Úterý: památka sv. Petra Damiani, biskupa a učitele církve. Po mši sv. je společný úklid kostela. Ve 20.00 modlitba Taizé, připravili studenti VŠ (po setkání v Lotyšské Rize). Středa: svátek Stolce svatého Petra. Čtvrtek: památka sv. Polykarpa, biskupa a… Celý příspěvek
Úterý 21. února 2017: ve 20.00 modlitba Taizé, připravili studenti VŠ (po setkání v Lotyšské Rize). Sobota 25. února 2017: Farní ples. Neděle 26. února 2017: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti, po mši sv. příprava popela z ratolestí před Vojtěškou, odpoledne masopustní program pro děti v prelatuře kláštera.
Dnes v 17.00 u sv. Gotharda v Bubenči se koná „Koncert podané ruky“, ekumenické setkání farností a sborů na Praze 6. Úterý: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Středa: svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. Končí týden… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Antonína, opata. Po večerní mši svaté pravidelný úklid kostela, prosíme všechny, kdo mohou pomoci. V 19.00 v Tereziánském sále koncert z cyklu Nocturna, účinkuje Smetanovo trio. Středa: památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů. Začíná… Celý příspěvek