Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Úterý: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele řádu. Čtvrtek: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky. Sobota: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Dnes odpoledne jede P. Václav na letní tábor našeho dívčího oddílu Arachné, kdo by chtěl něco… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kteří organizovali Noc kostelů v naší farnosti, poděkování všem dobrovolníkům. Naši baziliku navštívilo 723 lidí. Pondělí: památka sv. Romualda, opata. Úterý: památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, kněze. Středa: památka sv. Aloise, řeholníka. Večerní mše svatá za +… Celý příspěvek
Den modliteb za sdělovací prostředky. Úterý: památka sv. Zdislavy. Středa: svátek Navštívení Panny Marie. Čtvrtek: památka sv. Justina, mučedníka. Pátek: 1. v měsíci, od 16.00 možnost eucharistické adorace, 17.45 požehnání a mše svatá. Sobota: památka sv. Karla Lwangy a… Celý příspěvek
Pondělí: slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele kláštera. Úterý: svátek sv. Marka, evangelisty v 19.00 v Tereziánském sále se koná Velikonoční koncert z cyklu Břevnovská nocturna. Sobota: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky… Celý příspěvek