Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

V pondělí 13. listopadu 2017 slavíme svátek svaté Anežky České. Den svatořečení Anežky Přemyslovny (12. listopadu 1989) se stal významných pro svobodu církve v naší vlasti, proto jsme zváni v tento den k modlitbě a zvláště do katedrály na… Celý příspěvek
Zveme všechny, kteří by chtěli přijmout svátost křesťanské dospělosti. Příprava na svátost biřmování v naší farnosti začíná 9. listopadu 2017 v 19.00 na faře.
Platit daně se nikomu moc nechce, a tak politikové před volbami rádi slibují, že nám je aspoň zmenší. Přitom přece musejí vědět, že provoz moderního státu je čím dál tím složitější a nákladnější. A často i ti samí politici na druhé straně slibují, že budou lépe platit učitele a lékaře, že bude víc policistů a lepší silnice a spoustu dalších věcí, které se tak pěkně poslouchají. Jenže každý soudný člověk musí vědět, že tohle všechno stojí peníze, které stát získává právě z daní. Celý příspěvek
Asi především rodiče s dětmi, které chodí do školy, řeší otázku, co se tímto svátkem. Aktuální číslo Katolického týdeníku přináší několik článků na téma Halloween. Jak řešit importovaný svátek strachu v křesťanské rodině? Jeden z krátkých článků na ukázku ZDE.
V dnešní den (v 7.00 a 18.00) se modlíme formulářem mše svaté „Za vlast.“ Spojit cestu do/z volební místnosti s účasti na mši svaté není marná investice. Ti, kdo nemohou přijít na slavení eucharistie, ať se s námi spojí v modlitbě. Přeji pokojné dny s vědomím, že především Bůh má vše ve své moci. P. Václav