Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a zajímavosti

Aktuality, připravované akce, pozvánky, výzvy a upozornění na zajímavé události.

Vstupujeme do Palachova týdne. Týden, kterým se započal rok 1989, dění v Československu postupně vedoucí k Listopadu a k demokratizaci. Na počátku stál Jan Palach v lednu roku 1969 zraněný beznadějí a odevzdaností svých spoluobčanů do „rukou“… Celý příspěvek
Poslední den občanského roku poděkujeme mší svatou v 16.00 se zpěvy z francouzské komunity Taizé. Duchovně se tak připojíme k setkání, které každoročně na přelomu roku chce ukázat dobrou vůli a důvěru zvláště mezi mladými křesťany světa. Každý začátek má smysl, každý nový čas je darem.
Bazilika je přes den zavřena z důvodu připrav na svátky. Bazilika bude otevřena od 15.30. 16.00 – vstup do Štědrého večera a Hodu Božího (zvláště pro rodiny s malými dětmi). Betlémské světlo bude k dispozici až po skončení bohoslužby venku před… Celý příspěvek
Večerní chvály (nešpory) jsou součástí Denní modlitby církve (lidově nazývané „breviář“). Středem této večerní modlitby církve je chvalozpěv Magnificat. Je to text z Lukášova evangelia (Lk 1, 46-55), který patří do adventního období, druhé poloviny Adventu, před narozením Ježíše… Celý příspěvek
Zveme na adventní zastavení v tichu, modlitbě, zpěvu písní, které jsou společné různým vyznáním křesťanů. Ve čtvrtek 16. prosince 2021 v 19.30.
Rorate – latinsky znamená „rosu dejte.“ Roraty jsou adventní ranní mše konané ještě před svítáním. Ve vstupním zpěvu 4. neděle adventní zpíváme: „Rorate, coeli desuper.“  Význam těchto slov je: „Rosu dejte nebesa z hůry.“ Jak víme, rosa se… Celý příspěvek