Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a zajímavosti

Aktuality, připravované akce, pozvánky, výzvy a upozornění na zajímavé události.

Zveme na modlitbu v duchu komunity v Taizé, …zpěv, Písmo, rozjímání, prosby, chvály, díky… ticho… To vše za uplynulý čas, jako prostor ke vztahu… Dnes v bazilice v 19.30
Ve čtvrtek 24.6.2021 se rozloučíme s prof. JANEM SOKOLEM v 15,30 zádušní mší u sv. Markéty v Břevnově a potom půjdeme na zdejší hřbitov uložit urnu s popelem. Místo velkých květinových darů můžete poslat peníze na dobročinnost, např. www.NejdrivDoma.cz
Dnešní mši svatou v 9.00 přenášel Český rozhlas, stanice Vltava, liturgií nás provázel P. Tomáš Mlýnek, vojenský kaplan, který od podzimu působí v Ústřední vojenské nemocnici v nedalekých Střešovicích. S P. Tomášem se budeme občas setkávat v naší farnosti.
Apoštolská exhortace papeže Františka Amoris laetitia – Radost lásky Čtvrtá kapitola – Láska v manželství – Naše každodenní láska Všechno vydrží Panta hymomenei znamená, že láska snáší s pozitivním duchovním postojem všechna protivenství. Znamená to zůstávat pevný v nepřátelském prostředí.… Celý příspěvek
Svatodušní novéna – Amoris laetitia – pozvání NEJEN pro manžele, rodiny a snoubence Novéna Blíží se slavnost Letnic, Seslání Ducha svatého. Jde o třetí veliký den naší víry – Hod Boží Svatodušní. Letnicím předchází devět dní přípravy. Novéna – z… Celý příspěvek
Týden po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, týden, který začíná nedělí Vzkříšení. Po osm dní slavíme jeden den. Tato tradice sahá hluboko do židovského slavení svatební hostiny. V našem křesťanském pojetí je prvním dnem týdne neděle. Neděle slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je den… Celý příspěvek