Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a zajímavosti

Aktuality, připravované akce, pozvánky, výzvy a upozornění na zajímavé události.

Ve dnech 5.-12. února 2023 se v Praze koná kontinentální shromáždění Synody (2021-2024). Delegáti tohoto setkání, biskupové a laici z evropských zemí, budou slavit mši svatou v naší bazilice na náš řeholní svátek sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta, v pátek 10. února v 18.00. Více ZDE.
31. prosince 2022 dopoledne zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Děkujeme Bohu za jeho celoživotní službu církvi. Budeme prosit v přímluvách při eucharistii na tento úmysl až do pohřebních obřadů, které se ve Vatikánu uskuteční 5. ledna 2023. Kondolence arcibiskupa Jana (i za celou církev v ČR) ZDE.