Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a zajímavosti

Aktuality, připravované akce, pozvánky, výzvy a upozornění na zajímavé události.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, cyklus B Evangelium podle Lukáše 10, 1-9 Dnes slavíme památku svatých Cyrila a Metoděje, velkých misionářů, kteří přišli do naší země zvěstovat Boží království. Nebyli patrně první a jejich působení netrvalo dlouho, a přece měli… Celý příspěvek
Letos se vydávám za našimi mladými v pozdějších termínech: Arachné 16. 7. (odpoledne), Jeleni: 19. 7. (v časných ranních hodinách). Kdo by opět chtěl na tábory něco poslat, může věci zanechat v sakristii, nebo na fortně. Požehnané dny P. Václav
V sobotu 11. července 2015 při mši svaté v 15.00 vzpomeneme v našem kostele na Ivana Medka, novináře, muzikologa, kritika, kancléře prezidenta Václava Havla atd., také dlouholetého přítele arciopata Anastáze Opaska. Ivan Medek se narodil 13. července 1925 v Praze a zemřel 6. ledna 2010 tamtéž. Pohřbený je na našem břevnovském hřbitově.
Další setkání seniorů se uskuteční v neděli 7.6. v 15:00  v pavilonu Vojtěška. S br. Martinem Tomášem Ševečkem OSB si budeme povídat na téma PANNA MARIA A EUCHARISTIE. Všichni jsou srdečně zváni!