Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a zajímavosti

Aktuality, připravované akce, pozvánky, výzvy a upozornění na zajímavé události.

Další setkání seniorů se uskuteční v neděli 7.6. v 15:00  v pavilonu Vojtěška. S br. Martinem Tomášem Ševečkem OSB si budeme povídat na téma PANNA MARIA A EUCHARISTIE. Všichni jsou srdečně zváni!
Letošní pouť do Holubic ke kostelu Narození Pany Marie nezůstala bez odezvy. Věstník obcí Holubice-Kozinec „Naše noviny“ v rubrice „Kulturní dění v obci“ otiskl článek Pavla Šimoníčka i s naší hromadnou fotografií.   odkaz na časopis v pdf (4,6Mb)
I v letošním roce se naše bazilika stane cílem návštěvníků v rámci akce Noc kostelů. Program zvěřejňujeme v tabulce níže. Všichni jsou srdečně zváni na jakýkoli čas, program je pestrý a nabízí vyžití jak pro děti, tak pro dospělé.  … Celý příspěvek