Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a zajímavosti

Aktuality, připravované akce, pozvánky, výzvy a upozornění na zajímavé události.

Školské sestry sv. Františka nabízejí volná pracovní místa v Charitním domově pro řeholní sestry (Praha 6, Radimova ul.). Více informací na nástěnce v bazilice.
3. září 2015 v 18.00 v Galerii U Betlémské kaple (Betlémské nám. 8, Praha 1) pořádá obecně prospěšná společnost Siriri benefiční aukci uměleckých děl na podporu vzdělávání a zdravotnictví ve Středoafrické republice. V rámci našich Misijních nedělí, kdy jsme… Celý příspěvek
20. srpna 2015 od 19.00 zveme na koncert, v bazilice zazní nejen naše varhany, ale i „regál“ (přenosný nástroj – tvarem připomíná klavírní křídlo – pouze s jedním jazykovým rejstříkem, vzduch je přiváděn mechanicky dvěma klínovými měchy). Jedná se o akci v rámci organologického workshopu.
Ve dnech 20. a 21. srpna 2015 se uskuteční v našem klášteře organologický seminář zaměřený na tvorbu jazykových varhanních rejstříků (se zaměřením na dobu renesance a baroka. Podrobný program najdete ZDE.
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, cyklus B Evangelium podle Lukáše 10, 1-9 Dnes slavíme památku svatých Cyrila a Metoděje, velkých misionářů, kteří přišli do naší země zvěstovat Boží království. Nebyli patrně první a jejich působení netrvalo dlouho, a přece měli… Celý příspěvek
Letos se vydávám za našimi mladými v pozdějších termínech: Arachné 16. 7. (odpoledne), Jeleni: 19. 7. (v časných ranních hodinách). Kdo by opět chtěl na tábory něco poslat, může věci zanechat v sakristii, nebo na fortně. Požehnané dny P. Václav
V sobotu 11. července 2015 při mši svaté v 15.00 vzpomeneme v našem kostele na Ivana Medka, novináře, muzikologa, kritika, kancléře prezidenta Václava Havla atd., také dlouholetého přítele arciopata Anastáze Opaska. Ivan Medek se narodil 13. července 1925 v Praze a zemřel 6. ledna 2010 tamtéž. Pohřbený je na našem břevnovském hřbitově.