Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a zajímavosti

Aktuality, připravované akce, pozvánky, výzvy a upozornění na zajímavé události.

7. února 2016 při mši svaté v 9.00 budou představeny děti, které letos přijmou poprvé Eucharstii, přistoupí k 1. svatému přijímání a svátosti smíření. Po mši svaté připravíme popel pro letošní udílení popelce z donesených ratolestí loňské Květné neděle. Akce… Celý příspěvek
V ulicích uvidíme v těchto dnech koledníky Tříkrálové sbírky. Proč pomoci potřebným až po Vánocích? 6. ledna slavíme slavnost Zjevení Páně (řecky Epifaneia nebo Theofaneia, tj. Boží zjevení). Zatímco jsme o Vánocích 25. prosince rozjímali Ježíše, narozené dítě… Celý příspěvek
Přijďte s námi doprovodit tři krále do Betléma a zazpívat si společně se scholou a scholinkou koledy! Průvod vyjde ve středu 6. 1. 2016 v 17:15 od brány do areálu kláštera a poputuje ke kostelu. Kostýmy pastýřů, oveček apod. vítány! Zároveň proběhne i tradiční Tříkrálová sbírka.
Od soboty 19. prosince stojí u oltáře sv. Vojtěcha svíce nesoucí světlo, přivezené skauty z Betléma. Můžeme si jej opatrně odnášet do svých domovů. Možná tak, jako když se opatrně dotýkáme narozeného dítěte. S vděčností, radostí a úctou…
O svátku Svaté Rodiny 27. prosince 2015 se otevírají Svaté brány na dalších místech v naší arcidiecézi. Zde v Praze kostel Nejsvětějšího Srdce Páně a Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského. Více ZDE.