Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a zajímavosti

Aktuality, připravované akce, pozvánky, výzvy a upozornění na zajímavé události.

I v letošním roce se naše bazilika stane cílem návštěvníků v rámci akce Noc kostelů. Program zvěřejňujeme v tabulce níže. Všichni jsou srdečně zváni na jakýkoli čas, program je pestrý a nabízí vyžití jak pro děti, tak pro dospělé.  … Celý příspěvek
Měsíc květen věnujeme v naší farnosti modlitbám za nová řeholní povolání pro náš klášter, tedy i pro naši farnost. Přímluvy, modlitby růžence, litanie k Panně Marii, modlitba Taizé, farní pouť, eucharistické adorace… budou zaměřeny na toto téma. Po každé mši svaté se modlíme jednu z modliteb Jana Pavla II. za duchovní povolání.