Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a zajímavosti

Aktuality, připravované akce, pozvánky, výzvy a upozornění na zajímavé události.

Nadace sester Boromejek vyhlašuje sbírku pro pomoc Ukrajině!Připojte se k nám! Organizujeme materiální pomoc poskytovanou přes Hangáry Goretti a naši nábytkovou banku, zároveň vyhlašujeme sbírku finanční pomoci na náš bankovní účet č. ú.: 1934206349/0800 (do poznámky napište UKRAJINA).
Naši biskupové vyhlásili na neděli 27. února 2022 finanční sbírku na Ukrajinu. Nebo je možné přispět přímo na bankovní účet Charity Česká republika. Č.ú.: 55660022/0800, VS 104
Jasně pojmenujme zlo, před kterým jsme se ocitli, před kterým se ocitla Evropa a celý svět. Tak nás k tomu vybízí evangelium (např.: srov. Mt 5, 13-48). Stojíme za našimi ukrajinskými spoluobčany, za našimi spolufarníky, kteří z Ukrajiny pocházejí nebo tam mají své blízké! V modlitbě na prvním místě, pak v té pomoci, jaké bude třeba. Více ZDE.