Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a zajímavosti

Aktuality, připravované akce, pozvánky, výzvy a upozornění na zajímavé události.

Milí farníci, „rozsviťme naši farnost!“ Nejraději bych dal svíčku do každého okna v klášteře, to ale technicky není možné. Tak deleguji naše klášterní okna každému z Vás do vašich příbytků, které se teď staly tak trochu „kláštery.“ P.Václav   Jak… Celý příspěvek
Všechny bohoslužby Svatého týdne se konají bez účasti veřejnosti. Obřady budou přenášeny on-line obvyklým způsobem (vizte odkazy na webu farnosti a kláštera).   Květná neděle – 5. dubna 9.00 neveřejná mše svatá s žehnáním ratolestí. Požehnané ratolesti budou k dispozici… Celý příspěvek
Velikonoční vigilie je nejdůležitější a pro mnohé i nejkrásnější slavnost celého církevního roku. Připomínáme si naše vykoupení. Z liturgie Vigilie pramení veškerý život věřícího křesťana, včetně všech svátostí. Zmrtvýchvstalý tedy o této Veliké Noci pečetí veškerá biblická zaslíbení. Velikonoční… Celý příspěvek
V tento den si připomínáme Ježíšovo umučení a smrt. Kdybychom se sešli v kostele, měly by naše obřady tři hlavní části: bohoslužbu slova se čtením pašijí a velkými přímluvami, uctívání kříže a svaté přijímání. V kostele budeme dnes „za zavřenými… Celý příspěvek
Modlitba křížové cesty „Cestou kříže P. Josefa Toufara“. Hudební doprovod Marek Čihař – varhany a Marie Magdalena Fuxová OSB – housle. Podle knihy Velký pátek číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Cestou kříže P. Josefa Toufara Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v… Celý příspěvek
Milí farníci, někteří z vás nemohou vykonávat běžné činnosti, setkávat se s druhými, a cítí se osamělí. Možná je tato doba klidu výzvou, abychom zavzpomínali a přidali další část, díl, k paměti naší farnosti. Vezměte čistý papír nebo starý sešit… Celý příspěvek