Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a zajímavosti

Aktuality, připravované akce, pozvánky, výzvy a upozornění na zajímavé události.

Květná neděle – 24. března 7.30 mše svatá s žehnáním ratolestí. 9.00 mše svatá s žehnáním ratolestí (přímý přenos Dvojky Českého rozhlasu). 18.00 mše svatá.   Zelený čtvrtek – 28. března 18.00 mše svatá na památku Posledni večeře Páně,… Celý příspěvek
Svatý týden začneme letos ve službě těm, kteří se nemohou dostat na bohoslužby. Mši svatou v 9.00 přenáší Dvojka Českého rozhlasu. Zaujměme místa v bazilice tak, abychom v 8.55 byli připraveni na společné slavení. Liturgie začíná vzadu pod kůrem, kde také budou k dispozici ratolesti.
V den inaugurace 19. března 2013 na slavnost sv. Josefa má ve všech kostelích znít Te Deum, chvalozpěv „Bože, tebe chválíme“ za nového nástupce apoštola Petra. Za nového pastýře poděkujeme v naší bazilice při slavení eucharistie v 7.00 a 18.00. Součástí slavnostního dne bude i polední vyzvánění zvonů.
Každý pátek v době postní od 20.00 do 21.00 v bazilice s krátkým slovem závěrečným požehnáním.
V Roce víry a jubilejním roce příchodu sv. Cyrila a Metoděje chceme prohloubit svůj vztah k Bohu. V letošní roce si uvědomujeme náš vztah k Bohu skrze eucharistii. Náš vztah k Bohu je závislý na tomto nenahraditelném daru lásky. Doba postní není jen dobou zřeknutí se něčeho nadbytečného, ale je také příležitostí udělat něco víc pro sebe. Nabízí se nám chvíle ticha a modlitby. Celý příspěvek
Součástí naší přípravy na Velikonoce je postní almužna. 1) Postní kasičky připravené Arcidiecézní charitou Praha. V bazilice vzadu na stolech u tiskovin jsou k vyzvednutí postní kasičky, do nichž ukládejme peníze, které ušetříme svým půstem. Na kasičkách můžeme označit,… Celý příspěvek
Farní burza dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček se uskuteční ve dnech 15.-17.3. ve Vojtěšce. příjem darovaných věcí: 15.3. 16-18h prodej (kus za 10Kč):   16.3. 9-11h 17.3. 8:30- 10:30h Prosíme, noste věci pokud možno v igelitových pytlích, taškách nebo v krabicích. Finanční výtěžek burzy bude věnován na nutnou údržbu a provoz Vojtěšky.
V předvečer zahájení konkláve v pondělí 11. března 2013 bude večerní mše svatá v 18.00 slavena "Za dobrou volbu papeže" (předcházející jsme prožili 4. a 7. března 2013). V den zahájení konkláve 12. března 2013 budeme v 7.00 a 18.00 prosit o dary Ducha Svatého pro volící kardinály. Celý příspěvek
V současné době je v kardinálském kolegiu 117 kardinálů oprávněných volit, to znamená, že nepřesáhli 80. rok života. Dva kardinálové už ohlásili, že se volby nezúčastní: kardinál Julius Riyadi Darmaatmadja z Indonesie a kardinál Keith Michael O’Brien ze… Celý příspěvek