Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a zajímavosti

Aktuality, připravované akce, pozvánky, výzvy a upozornění na zajímavé události.

Obnovená tradice postních kázání pokračuje v kostele Všech svatých na Pražském Hradě i letos. Smyslem doby postní je intenzivnější přemýšlení nad svým životem a prožívání víry. Svatý Benedikt v 49. kapitole své Řehole, která je nazvána Čtyřicetidenní půst, píše:… Celý příspěvek
V neděli 10. ledna a v pondělí 11. ledna 2013 při večerní mši svaté v 18.00 bude společně udělována svátost nemocných. Svátost mohou přijmout nejen nemocní a lidé pokročilého věku, ale i ti, kteří mají před sebou vážný lékařský zákrok. Svátost bude udělována po promluvě a přítomní nemocní budou vyzváni ke společnému přijetí.
V rámci duchovních cvičení konventu můžeme prožít od 19. do 23. února slavení eucharistie v 7.00 spojené s denní modlitbou církve (mši svatou s ranními chválami). V těchto dnech v 7.00 celebruje jezuita P. Petr Vacík.
Karnevalové odpoledne pro děti ve věku do cca 8 let se uskuteční v pavilonu Vojtěška v neděli 10. 2. od 15:30. Pro děti budou připraveny různé hry a soutěže.  Pro každé dítě přineste drobný dárek (pastelky, omalovánka, bublifuk…), který pak vyhraje v tombole. Drobné občerstvení vítáno.
V naší farnosti jsme vybrali 39 805Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh žehnej! Naši skauti vybrali samostatně 9 945Kč. V celé Praze se vybralo 2 114 078, 34Kč. Všem, kteří sbírky organizovali a zajišťovali děkujeme!