Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a zajímavosti

Aktuality, připravované akce, pozvánky, výzvy a upozornění na zajímavé události.

V rámci duchovních cvičení konventu můžeme prožít od 19. do 23. února slavení eucharistie v 7.00 spojené s denní modlitbou církve (mši svatou s ranními chválami). V těchto dnech v 7.00 celebruje jezuita P. Petr Vacík.
Karnevalové odpoledne pro děti ve věku do cca 8 let se uskuteční v pavilonu Vojtěška v neděli 10. 2. od 15:30. Pro děti budou připraveny různé hry a soutěže.  Pro každé dítě přineste drobný dárek (pastelky, omalovánka, bublifuk…), který pak vyhraje v tombole. Drobné občerstvení vítáno.
V naší farnosti jsme vybrali 39 805Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh žehnej! Naši skauti vybrali samostatně 9 945Kč. V celé Praze se vybralo 2 114 078, 34Kč. Všem, kteří sbírky organizovali a zajišťovali děkujeme! 
Pavel Lagner, herec, náš farník. Vazeni, považuji svou následující prosbu za svou povinnost a nutnost. Prosím, pokusme se ve druhém kole prezidentských voleb konečně ukončit ambiciózní samolibost, povýšenou aroganci bez jakékoli sebereflexe, neschopnost přijmout odlišný názor a podrážděnost svobodnými projevy… Celý příspěvek
Letos končí doba vánoční 13. ledna 2013. Obvykle každý rok je v naší bazilice vánoční výzdoba až do posledního svátku doby vánoční – Křtu Páně. Letos ale bude výzdoba sejmuta už v pátek, aby byl kostel zavčas připraven na pohřeb P. Jana J. Kohla OSB. Očekáváme větší počet účastníků.
V pátek 4. ledna 2013 zemřel P. Jan. Děkujeme za Vaše modlitby. Pojďme společně poděkovat za jeho život a odevzdat ho do rukou nebeského Otce.