Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

Společné rozjímání a společné dílo naší farnosti v době pandemie jako příprava na letošní Vánoce 3. neděle adventní Duchovní část („neviditelná“): Čtení z Písma: Iz 61, 1−2.10−11 (jeden z liturgických textů 3. neděle adventní) Téma: radost / cestaK zamyšlení: Polovina adventu, Radostná neděle, cítíme, že… Celý příspěvek
Letos se v naší farnosti neuskuteční společné žehnání adventních věnců při liturgii v kostele. Můžeme ale prožít toto požehnání doma, v rodině, při osobní modlitbě. K tomuto není nutná přítomnost kněze, jáhna, ale můžeme modlitbu požehnání vykonat sami. Inspiraci přikládáme ZDE.
Martin Ševeček OSB Milí ministranti, uvažuji, jak společně prožít dobu adventní… Jsem rád, že máme společnou farní stavbu adventního věnce – Věnce adventní naděje. Jak se zapojíme my, služebníci oltáře? 1) Také my můžeme vyrobit svou krabičku, kterou vybarvíme… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha