Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

V Římě ve dnech 4. až 25. října 2015 zasedají biskupové z celého světa, aby jednali o aktuálních otázkách rodin v dnešním světě. Jedná se o XVI. řádné shromáždění biskupské synody. O čem budou naši pastýři jednat, jaká jsou témata atd. najdete ZDE.
Zveme rodiny s dětmi farní Drakiádu 4. října 2015 ve 14.00, draky i jiné aerodynamické a aviatické předměty budeme pouštět na Vypichu (prostranství směrem k Motolu). Počasí má být příznivé.
Dnes večer se naposledy zaposloucháme do výčtu jmen a stručných životních příběhů kněží vězněných a padlých za 2. světové války. Posledním večerem nás bude svými úvahami provázet Sr. Dr.phil. Dipl.psych. Birgitta Louis OSB, benediktinka z komunity Venio na Bílé Hoře. I dnes začínáme v 19.00.
V sobotu 5. září 2015 přijmou jáhenské svěcení čtyři kandidáti kněžství. Někteří z nich se během prázdnin připravovali duchovními cvičeními v našem klášteře. Pamatujme na ně v modlitbě, prosme o dary Ducha svatého, radost a odvahu v hlásání evangelia! Více najdete ZDE.