Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

Věnec adventní naděje Společné rozjímání a společné dílo naší farnosti v době pandemie jako příprava na letošní Vánoce Milí farníci, jaký bude advent? Zcela jiný. Ale neměla by to být jen další negativní zpráva. Zdaleka ne! Vždyť slovo advent znamená příchod. Příchod… Celý příspěvek
Na základě pokynu biskupa Zdenka Wasserbauera, generálního vikáře, ze dne 16. listopadu 2020, obnovujeme mše svaté pro veřejnost v běžném pořadu bohoslužeb od pondělí do soboty ráno včetně. Počet účastníků je omezen na 15 osob. To vše od zítřka 17. listopadu… Celý příspěvek
Přejeme vám pokojnou neděli a nabízíme záznam ekumenické modlitby u hrobu padlých vojáků z Bílé hory v poutním místě P. Marie Vítězné, kterou jsme prožili v neděli 8. listopadu 2020 ve 12 hodin.Modlitbu vedou benediktinky z Opatství Venio. Promluvu k textu evangelia, který připadl na den bitvy… Celý příspěvek
Kněží slaví neveřejnou mši svatou v bazilice v neděli v 9.00 na všechny nedělní úmysly (intence), které věřící u nás dosud objednali. Již objednané úmysly večerních bohoslužeb (intence) je možné konzultovat s administrátorem farnosti prostřednictvím farních i klášterních kontaktů. Mešní intence je samozřejmě možné objednávat i nadále,… Celý příspěvek
Kněží slaví neveřejnou mši svatou v bazilice v neděli v 9.00 na všechny nedělní úmysly (intence), které věřící u nás dosud objednali. Již objednané úmysly večerních bohoslužeb (intence) je možné konzultovat s administrátorem farnosti prostřednictvím farních i klášterních kontaktů. Mešní intence je samozřejmě možné objednávat i nadále,… Celý příspěvek
Bělohorská bitva a český národ Jan Sokol V našich představách o sobě samých hraje od 19. století velkou roli historie. V zápase o politickou emancipaci byla velká minulost Čechů a Moravanů jedním z hlavních politických argumentů. Není jistě náhoda, že patrně nejprozíravější z českých politiků 19. století… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha