Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

Pojďme společně v neděli 8. listopadu 2020 ve 20 hodin rozsvítit v oknech svých domovů svíci a vyjádřit tak touhu po uzdravení svých blízkých, po uzdravení vzájemných vztahů i celé planety. V tento den si připomínáme 400. výročí bitvy na Bílé hoře, která proběhla 8. listopadu 1620 a stala se na celá staletí symbolem temnoty, útlaku, netolerance a rozdělení. Celý příspěvek
Na základě výzvy a povolení pražských biskupů se setkáme mimořádně při mši svaté 2. listopadu 2020 v 15.30 venku před bazilikou sv. Markéty v areálu kláštera. S dodržením všech vládních opatření – každý účastník se zakrytými dýchacími cestami a s minimálními rozestupy 2m. 
Všechny bohoslužby s veřejnou účastí v bazilice sv. Markéty a v kostele Panny Marie na Bílé Hoře jsou do odvolání zrušeny. Z nastalé situace vyplývá dispenz od povinné nedělní bohoslužby. Neveřejné bohoslužby lze sledovat prostřednictvím televize, rozhlasu, internetu; přehled bohoslužeb vysílaných přímým přenosem najdete… Celý příspěvek
Znovu jsme v situaci, která nedovoluje společné nedělní slavení eucharistie, ale dovoluje nám prožít jinou zkušenost společenství, vědomí, že patříme k sobě, že zůstáváme spojeni. Už nějakou zkušenost z jara máme. Neděle, Dies Dominica, den Páně – i když nemohu přijít na mši svatou,… Celý příspěvek
Dnes je Den modliteb za misie. Misijní neděli v Břevnově prožíváme vždy v době příznivějšího počasí na jaře. Přesto se připojujeme k modlitbám i dnes spolu s celou církví. V kostele u tiskovin jsou k dispozici inspirativní materiály, modlitba s papežem Františkem, misijní růženec, stolní kalendář, je také možnost… Celý příspěvek
Zveme Vás na Výstavu k 400. výročí bitvy na Bílé hoře v ambitech při kostele sv. Pany Marie Vítězné na Bílé Hoře.Výstava je koncipovaná Národním archivem, obsahuje mnoho hodnotných informací, nafocených dokumentů a 3D modely poutního areálu. Výstava je celá v exteriéru, vstup možný s rouškami.
Na základě nařízení vlády ČR je třeba, aby také přibohoslužbách účastníci používali roušky a dodržovalipotřebné rozestupy. Pozdravení pokoje předávejme úklonou hlavy (očním kontaktem apod.), Eucharistii přijímejme na ruku.  Maximální počet účastníků je od pondělí 12. října stanoven na 10 osob. Pořad bohoslužeb v bazilice… Celý příspěvek
Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha