Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

Zveme na pravidelná setkání nad Biblí, která vede magistra teologie Simona Skřivánková. Téma prvního letošního setkání zni: VÍRA PANNY MARIE – NÁŠ VZOR. V pátek 8. září oslavíme svátek Narození Panny Marie a toto naše setkání může být takovým dárkem nám i jí.… Celý příspěvek
Se slavností Nanebevzetí Panny Marie je vždy spojen poutní den na Bílé Hoře, letos 13. srpna 2023.  Program (po celý den je areál otevřen): 11.00 mše svatá celebrovaná arciopatem Prokopem Siostrzonkem OSB 12.30 komentovaná prohlídka areálu pod vedením abatyše Francescy Šimuniové OSB 17.00 modlitba litanií k Panně Marii a svátostné požehnání 18.00 nešpory – večerní modlitba se sestrami benediktinkami 
Tv Noe natočila krátký pozdrav mladých z jednotlivých farností ČR, přibližně v čase 16:24 zdraví i naši břevnovští. Více ZDE. Naši mladí drží vlajku se stuhami v břevnovských barvách…  Přejeme Boží požehnání a krásné dny Světového setkání do Porta a Lisabonu! 
Z naší Břevnovské farnosti na toto setkání mladých věřících z celého světa vyráží sedmičlenná skupina.  Zúčastníme se rovněž tzv. „Dnů v diecézi“ ve městě Porto mezi dny 26. – 31. července 2023. Během nich se jednak víc poznáme s ostatními českými… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha