Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O víře a křesťanství

Články o víře v Boha, o křesťanství a životních hodnotách člověka.

Od 17. prosince máme možnost prožít zvláštní duchovní přípravu na vánoční svátky. Liturgie nám ve večerních chválách (nešporách) předkládá tzv. „Ó antifony“. Večerní chvály můžeme společně prožívat každý den od 17. do 23. prosince od 20.00 v kryptě baziliky (prosíme o dochvilnost!). Vstup do krypty je vpravo za bazilikou. Celý příspěvek
Pavel Lagner byl jako člen výběrové komise požádán, abych široké veřejnosti detailně obraz představil, aby mohl být vnímán ve své plné obsahové hloubce. Vysvětlení a popis má pomoci dnešnímu běžnému divákovi, který již nemá vhled do řeči symbolů, atributů a znaků, přečíst sdělení tohoto výtvarného díla. Celý příspěvek