Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ze života farnosti

Články o proběhlých akcích a událostech ve farnosti.

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili." Celý příspěvek
Letos jsme se znovu připojili k Noci kostelů, akci konané (nejen) v celé republice napříč konfesemi. Naši baziliku navštívilo 723 poutníků. To by nebylo možné bez ochotných rukou. Poděkování patří organizátorům, dobrovolníkům a všem, kteří se podíleli na programu. Během Noci došlo k několika zajímavým setkáním na různých úrovních mezilidské komunikace. Byla to opět velká zkušenost setkání lidí putujících a hledajících.
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha