Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ze života farnosti

Články o proběhlých akcích a událostech ve farnosti.

Letos podruhé jsme otevřeli naši baziliku při mezinárodní akci Noc kostelů. Pro návštěvníky byl připraven program od 18.00 do 24.00. Od 19.00 do 21.00 i pro děti ve farních prostorách, kde se mohly zúčastnit her… Celý příspěvek