Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ze života farnosti

Články o proběhlých akcích a událostech ve farnosti.

V sobotu 13. května 2017 jsme putovali do kostela sv. Kateřiny v Chotči. Předpověď počasí nevypadala příznivě, přesto jsme mohli prožít po mši svaté krásné, polojasné odpoledne před kostelem s úžasným výhledem na okolní louky a pastviny. Poděkování všem, kteří nás provázeli modlitbou,… Celý příspěvek
Všichni jsou srdečně zváni k společnému putování do kostela sv. Kateřiny v obci Choteč. Poutní mše bude začínat ve 13:30 a bude jí sloužit P. Václav Snětina OSB. Místo je to mimořádně poutavé, opravený kostel zasazený mistrně do krajiny (mimo centrum obce). Správce… Celý příspěvek
V neděli jsme se přes nepřízeň počasí sešli na Vypichu, kdo přišel, nelitoval. Poděkování všem statečným! Konventní sportovní referent Vladimír Josef dbal o to, aby dětem nebyla zima… Více ve fotogalerii.
Letošní pouť do Holubic ke kostelu Narození Pany Marie nezůstala bez odezvy. Věstník obcí Holubice-Kozinec „Naše noviny” v rubrice „Kulturní dění v obci” otiskl článek Pavla Šimoníčka i s naší hromadnou fotografií.   odkaz na časopis v pdf (4,6Mb)
Přijeli najednou a nikdo je do té doby neznal, ačkoli byli pozvaní – všichni do jednoho. A bylo jich víc než dvacet tisíc! Poutníků, kteří přijeli na setkání Taizé do Prahy, které proběhlo od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015.
I my na Břevnově jsme mohli některé z nich poznat osobně, přijmout je do svých domovů a připravit pro ně dopolední program se silvestrovským bonusem. Na dvě stě převážně mladých lidí oslavilo spolu silvestrovskou noc, ráno se společně modlilo, dopoledne strávilo v menších skupinkách a navzdory mnoha národnostem diskutovalo o tom, co to znamená být solí země. A tento článek je jen méně výživná zkratka toho všeho, co se dalo za těch pět dní prožít. Celý příspěvek
V pátek 19. 9. 2014 jsme prožili v katedrále mši svatou pro vozíčkáře a handicapované v rámci Týdne mobility. Ve velmi krásné, pokojné a hluboké duchovní atmosféře jsme měli možnost prožít díkůvzdání – eucharistii (mši svatou) za život těch, kteří nesou obtížný životní kříž. Pro nás, kterým je… Celý příspěvek
V pondělí 28. července 2014 v 18.00 jsme zádušní mši svatou přinášeli za oběti 1. světové války. V prázdninovém čase jsme si uvědomili, že uprostřed světa, který je zahlcen vlastními konflikty je třeba nezapomínat na minulost. Minulost totiž ukazuje na opomíjené dary, které… Celý příspěvek
V pátek 18. července 2014 jsme při mši sv. slavené ze sv. Kryštofa poprosili o požehnání na cestu po Evropě. Kluci a holky z oddílů Jeleni a Arachné následující ráno odjeli čtyřmi auty v 8.45 za účasti rodičů, sourozenců, P. Václava aj. První den je čeká cesta do Budapešti, pak směr Černá Hora a okolní destinace. Návrat je předpokládaný 2. srpna 2014 z Vídně. Ať je Pán provází svým požehnáním!
V neděli 22. června 2014 jsme při mši svaté v 9.00 poděkovali za 10 let manželství našich farníků Václava a Heleny Zemanových. Po promluvě si Helena s Václavem obnovili své manželské sliby, stály při nich i jejich tři malé ratolesti Zuzka, Bára a Cilka. Celá rodina… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha