Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úvodní slovo

Rubrika určená pro úvodní slovo na titulní stránce webu.

4. neděle velikonoční se nazývá podle úryvku z evangelia podle sv. Jana, kde Ježíš se připodobňuje k dobrému pastýři, který vede ty své jen na dobré pastviny, k těm nejlepším pramenům života…. Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou (Jan 10, 27)
Velikonoční Tridium (15.-17. dubna), tři dny… Od 24. února máme čerstvou zkušenost, že člověk dokáže změnit svět za mnohem kratší čas. Ale Velikonoce vrací lidem čas. Bůh vrací lidem svůj čas. Už to není sedm dní jako na počátku při… Celý příspěvek
Letošní půst vnímáme s novou naléhavostí. Všichni jsme pozváni k tomu, abychom obstáli. Půst ať je dobou vděčnosti a obrácení se. Obrácení především k těm, kteří naši pomoci nejvíce potřebují. Aby spolu s námi mohli všichni potřební této doby volat slovy žalmu… Mé útočiště jsi a má tvrz, můj Bůh, v něhož doufám! (Žalm 91, 2)
16. února uplyne rok od úmrtí prof. Jana Sokola, našeho farníka, křesťanského intelektuála 20. století, filosofa, disidenta, překladatele, politika… V neposlední řadě také biblisty… „Prosme dnes, aby nám tato (Blahoslavenství) Kristova revoluce, Boží království, které všechny věci staví na hlavu,… Celý příspěvek
25. ledna končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Nekončí ale každodenní zápas o dobro. Je to někdy poněkud tvrdý střet s vlastní slabostí, se slabostí druhých, ale – podobně jako Šavel z Tarsu – může se stát něco, co nám… Celý příspěvek
Nový občanský rok připadá na osmý den Vánoc, ano, stále slavíme Narození. V síle Narozeného, dítěte v jeslích, v moci a vládě Krále králů, vstupme i do nového občanského roku. Každý nový rok je darem, nový začátek v… Celý příspěvek
Poslední den adventní doby, poslední hodiny do Štědrého večera, aby mohla přijít hodina Božího narození, aby v temnotě noci se zrodil nový čas. Přijměme nový čas, který nám Bůh chce dát… Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti (adventní antifona)
Advent – nový čas. Ale jenom čas nestačí. „Co máme dělat?“ (Lk 3, 10). Vše pro dobro druhých, vše pro pravdu, vše pro spravedlnost. „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné“ (Lk 3, 11a). Nejspíše… Celý příspěvek
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti