Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úvodní slovo

Rubrika určená pro úvodní slovo na titulní stránce webu.

Taková je naše víra, v život, který překonává vše těžké, dokonce i smrt. V proměnách času se rodí nový život, nová naděje, nová síla pokračovat v nelehké době. Po celý týden slavíme jeden jediný den – ten ale proměnil celé dějiny. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili (Lk 24, 41)
Neděle, kdy Ježíš vjíždí do města Jeruzaléma, ne, aby triumfoval, ale aby se sklonil k člověku. Živé ratolesti, které dnes přinášíme do kostelů, symbolizují přítomný okamžik. Dnes vítáme Krista, dnes putujeme s ním, protože on přichází kvůli nám… Uprostřed shromáždění budu tě chválit (Žalm 22)
Ve složité době nás stojí mnoho sil zachovat si klid, vnitřní pokoj a rozvahu. Pokračovat dál, jak jen to je možné… I taková může být postní výzva… A tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. (Mt 6, 18)
Skončila doba vánoční, čas se ubírá k Velikonocům… Mezidobí spojuje dva sváteční okruhy. Jako most spojuje dva břehy, pomáhá překonat prostor, který bez druhých nezvládneme, tak čas do Velikonoc spojuje radost Vánoc z životem Velikonoc… „Pojďte a uvidíte“ (srov. Jan 1, 35-42)
Doba vánoční stále trvá. Na slavnost Zjevení, Epifanie, 6. ledna se nám představil Král. Vládne trpělivostí, milosrdenstvím, odpuštěním…, jeho vládním programem je láska… pro všechny, kdo o tyto poklady stojí. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo (prorok Izaiáš 42, 3)
Celý Advent jsme čekali, trpělivě, radostně, s nadějí… (?) Nastal nový čas. Projevil se Bůh, vykonal konkrétní skutek, slovo naplněné činem, na němž stojí kultura dvou tisíc let křesťanské Evropy. Pokud jsme opravdu trpělivě čekali až do noci… Celý příspěvek
Poslední den Adventu, čekáme na zaslíbení daná před dávnými věky, sám Bůh rozbije stan mezi lidmi, vybuduje příbytek pro každou lidskou duši… Proto žasněme nad štědrostí Boží, kterou večer symbolicky doma si připomínáme… Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. (2 Sam 7, 11)
Advent znamená Příchod: Moudrosti, která vede svůj lid od kořenů dějin Izraele a je KlíčemVycházejícímu světlu, Králi národů, ten bude nazývaný Bůh s námi.