Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

MISIJNÍ NEĎELE

17. ročník akce pořádané mladými nejen pro rodiny s dětmi nám chce připomenout, že „Na světě nejsme sami.“ Přijďte 26. května s námi podpořit dobré dílo v Africe, které pozvedá důstojnost člověka. Poprosme za dar příznivého počasí, ať je vše tak, jak má…

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky… (Matouš 28, 19)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

16. ročník akce pořádané mladými nejen pro rodiny s dětmi nám chce připomenout, že „Na světě nejsme sami.“ Přijďte s námi podpořit dobré dílo, které pozvedá důstojnost člověka. Den začíná mší svatou v 9.00, kterou povede arcibiskup Jan.  Podrobnosti k programu ZDE „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky…” (Matouš 28, 19)
18. – 26. května 2023 ve 20.00 v bazilice Blíží se slavnost Letnic, Seslání Ducha svatého. Jde o třetí veliký den naší víry – Hod Boží Svatodušní. Letnicím předchází 9 dní přípravy. Novéna – z lat. novem – devět. Jedná se o devět po sobě… Celý příspěvek
V pondělí 15. května 2023 v 19.45 zveme do baziliky na velikonoční modlitbu se zpěvy, četbou Písma, prosbami, ztišení… 
Biskupství ostravsko-opavské a Biskupství Limburg ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde a časopisem DUHA  srdečně zvou na výstavu  „I když mě pravda zničí… P. Richard Henkes – stavitel mostů mezi Čechy a Němci“  od 6. do 31. května 2023  v Malé galerii františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze (vstup z Františkánské zahrady přes dětské hřiště). V sobotu 6. 5. je veřejnost zvána k připomenutí si odkazu Richarda Henkese při bohoslužbě, kterou bude v kostele Panny Marie Sněžné od 10.30 sloužit rodák ze Slezska a předseda konference řeholních představených arciopat Prokop Siostrzonek OSB. Celý příspěvek
Srdečně vás zveme na kněžské svěcení bratra Bruno Maria Michala Giacintova OSB, které se uskuteční v sobotu 23. září v 10 hodin v bazilice sv. Markéty v Praze – Břevnově. BRUNO_knezske-sveceniStáhnout
Ve čtvrtek 20. dubna 2023 si připomeneme 110. výročí narození arciopata Anastáze Opaska OSB. Český rozhlas stanice Vltava uvádí při této příležitosti pořad, který připravil Miloš Doležal. K poslechu ZDE. V neděli 4. června 2023 v 19.30 se koná koncert v bazilice sv. Markéty k výročí narození arciopata Anastáze. 
Ve středu 26. dubna 2023 od 8.30 dojde k chemickému ošetření mobiliáře kostela. Kostel bude celý den uzavřen!  26. dubna 2023 mše svatá v 18.00 nebude. 27. dubna 2023 mše svatá v 7.00 nebude. 
Oslava 1050. výročí založení pražského biskupství 22. dubna 2023 Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český, srdečně zve klérus, řeholníky a řeholnice i všechen lid pražské arcidiecéze k oslavě 1050. výročí od založení pražského biskupství. Hlavním bodem letošních oslav bude mše sv. slavená ke… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha