Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Světový den misií (18. října 2020)

Někdy slýcháme o tom, že byla vykonána mise. Někdo poslaný měl splnit úkol. Misie se netýká pouze vzdálených oblastí planety a těžkých úkolů, misie vzniká tam, kde jsi ty (sv. Jan Pavel II.). Letos se všichni ocitáme před zvládnutím těžkého úkolu: zůstat lidmi naděje a žít.

Když jsme vám přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo to provázeno projevy moci, činností Ducha svatého a hlubokým přesvědčením (1 Sol 1, 5)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Pátek 9. října 2020 – 7.00, 18.00 Neděle 11. října 2020 – 9.00, 10.30 (pro rodiny) Opět jsme zváni na Břevnovské posvícení. „Posvícení“ je od slova „posvěcení,“ posvícení znamená, že slavíme výročí posvěcení našeho kostela (9. října 1757).… Celý příspěvek
Chlapci a děvčata, kluci a holky, v sobotu (10. října 2020) bude blahořečen „jeden z vás,“ Carlo Acutis, patnáctiletý kluk ze severní Itálie, který zemřel v r. 2006 na leukémii. Co k jeho životu povědět dřív? Láska k Eucharistii, láska k potřebným, láska k životu… Ale raději se podívejte na jeho příběh a videa ZDE.