Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

MISIJNÍ NEĎELE

17. ročník akce pořádané mladými nejen pro rodiny s dětmi nám chce připomenout, že „Na světě nejsme sami.“ Přijďte 26. května s námi podpořit dobré dílo v Africe, které pozvedá důstojnost člověka. Poprosme za dar příznivého počasí, ať je vše tak, jak má…

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky… (Matouš 28, 19)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Bazilika je v uvedených dnech otevřena ke slavení liturgie a k tiché osobní modlitbě, nikoli za účelem prohlídky kostela. neděle 24. března – Květná neděle 7.30      mše svatá v bazilice – s žehnáním ratolestí 9.00      mše svatá v bazilice – s žehnáním ratolestí 11.00    … Celý příspěvek
Zveme na postní zastavení a zamyšlení, ztišení, zpěv chval, díků a proseb v duchu komunity Taizé, to vše v pondělí 11. března 2024 v 19.45 v bazilice. 
Vždy o prvním březnovém víkendu v sobotu večer při nedělní liturgii vzpomínáme na Karla Kryla, který je na našem břevnovském hřbitově pohřben. Letos tedy 2. března 2024 v 18.00, bazilika sv. Markéty. 
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha