Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

IV. neděle postní – „Radostná“

Nezůstat v půli cesty… V polovině doby postní: „Musím jít dál…?“ Celý život zápasíme s tím, co „musíme.“ Ale i s tím Bůh počítá a je s námi. TEN, kdo jde s námi při své pozemské cestě pocítil únavu, ale nezůstal stát, dovedl nás ke světlu, k cíli…

Za to, že jste zachráněni, máte co děkovat Boží dobrotě. (list Efesanům 2, 5)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Zveme rodiny s dětmi farní Drakiádu 4. října 2015 ve 14.00, draky i jiné aerodynamické a aviatické předměty budeme pouštět na Vypichu (prostranství směrem k Motolu). Počasí má být příznivé.
Dnes večer se naposledy zaposloucháme do výčtu jmen a stručných životních příběhů kněží vězněných a padlých za 2. světové války. Posledním večerem nás bude svými úvahami provázet Sr. Dr.phil. Dipl.psych. Birgitta Louis OSB, benediktinka z komunity Venio na Bílé Hoře. I dnes začínáme v 19.00.
V sobotu 5. září 2015 přijmou jáhenské svěcení čtyři kandidáti kněžství. Někteří z nich se během prázdnin připravovali duchovními cvičeními v našem klášteře. Pamatujme na ně v modlitbě, prosme o dary Ducha svatého, radost a odvahu v hlásání evangelia! Více najdete ZDE.