Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Každý toužíme po lásce a po oduševnělém přístupu druhých. Duch Boží vane jako vítr, který přináší čerstvý vzduch… Je to Láska, která přemáhá svět a je nad vším dobrým i zlým. Zároveň je tento dar jako neuchopitelný plamen světla a bezpečí. Díky této Lásce jsme schopni dovršit veškeré naše snažení.

Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. (Svatodušní sekvence)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Srdečně zveme na další setkání seniorů, které se uskuteční v neděli 16. 10. v 15:00 na faře baziliky sv. Markéty. Se S. Ing. Anežkou Najmanovou OSB, členkou benediktinské komunity Venio a představenou řeholního domu na Bílé hoře, si budeme povídat na téma Benediktinky v českých zemích.
V sobotu 10. září 2016 byl v Římě na kongresu všech benediktinských opatů zvolen nový opat-primas (první z opatů). Z volby vzešel opat kláštera Conception (Missouri, USA) Gregory Polan. Jako zvolený opat-primas opouští svůj mateřský… Celý příspěvek
22. září 2016 v 19.30 se koná v bazilice sv. Markéty koncert „Za zvuku trubky“ v rámci Svatováclavských slavností. J. S. Bach, J. Stanley, A. Corelli, T Albinoni v podání Marka Zvolánka – trubka, Pavla Svobody – varhany Další informace o festivalu a vstupenkách.