Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nebýt v zármutku

Co mám dělat? Známe všichni tuto otázku. I když vykonáme všechno, co je v našich silách, i když poznáme Dobro, Lásku, Naději, přesto se dílo (život) nemusí dařit, jsme v koncích… tak snadno. Ale právě v koncích je záblesk nového začátku, stejně jako v noci vidíme slunce nového dne v zářících hvězdách. Zbavit se všeho, co tíží, aby mohlo začít něco nového…

U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno (Marek 10, 27)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Rozhovor s J. L. Tauranem, italským kardinálem, předsedou Papežské rady pro mezináboženský dialog. K aktuálnímu tématu celosvětových konfliktů přinášíme pokračování, připomeňme článek ze 6. 2. „Jak kráčet dále…“ Celé znění rozhovoru je k dispozici ZDE.
Všichni jsou srdečně zváni na březnové setkání seniorů. S br. Martinem Tomášem Ševečkem OSB si budeme povídat o milosrdenství. Setkání se koná v neděli 13.3. v 15:00 na faře baziliky sv.Markéty
V době postní máme více naslouchat Božímu slovu, tradice církve přináší zvláštní postní kázání mimo mši svatou. V Praze jsme zváni do kostela Všech svatých na Pražském Hradě, témata jednotlivých večerů najdete ZDE.
Každý pátek od 20.00 do 21.00 v bazilice můžeme setrvat v tichu. Ztišení potřebujeme, abychom zaslechli, co tak dlouho toužíme slyšet. Před Kristem přítomným v Eucharistii můžeme vyznávat se/sebe…, děkovat za…, chválit Boha za…, prosit… Celý příspěvek