Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Polovina Adventu – „Co mám dělat?“

Tak se ptáme často a častěji. Nejsme spokojeni ani s letošním průběhem Adventu? Nejde o vnější přípravy, ale o tu jednu jedinou a nejdůležitější – přípravu osobní. „Co mám (v ní) dělat?“ Nic zbrklého a bez obsahu. Zkusme naslouchat sobě. Slyším se? Počkej na sebe, až uslyšíš svůj dech a nic jiného… Zkus si tu chvíli co nejvíce prodloužit. Dopřej si mezičas v čase, který (patrně) nemáš, tak můžeš čas (pro to správné a nejdůležitější) znovu objevit. 

Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ (evangelium podle Lukáše 3, 10)     

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Pro množství mimořádných událostí jsme v nedělních ohláškách nepřipomněli pravidelný úklid kostela – třetí úterý v měsíci již zítra. Tedy zveme zvláště mladé k údržbě našeho kostela, kde slavíme a prožíváme (nejen) velikonoční radost.
PASTÝŘSKÝ LIST KE DNI DUCHOVNÍCH POVOLÁNÍ (přečtěte při všech bohoslužbách 4. neděle velikonoční) Drazí bratři a sestry, milí mladí přátelé, spolubratři v kněžské a duchovní službě, obracím se dnes na Vás, kdy o čtvrté neděli velikonoční čteme z Janova evangelia… Celý příspěvek
Srdečně Vás zveme na koncert Inspirace operou, který se uskuteční 16. dubna v 16 hod. v Tereziánském sále břevnovského kláštera. Předprodej vstupenek na fortně břevnovského kláštera.