Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nanebevstoupení – jiná přítomnost

Ježíšovo nanebevstoupení neznamená jeho absenci mezi námi. Návrat k Otci přináší nový rozměr jeho přítomnosti. Žije mezi námi novým způsobem. Je v každém prostoru a času, nablízku každému člověku. Duch svatý nás tomu učí…

Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela. (Mk 16, 20) 

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

O svátku Svaté Rodiny 27. prosince 2015 se otevírají Svaté brány na dalších místech v naší arcidiecézi. Zde v Praze kostel Nejsvětějšího Srdce Páně a Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského. Více ZDE.
Bazilika svaté Markéty je o vánočních svátcích otevřena kromě bohoslužeb: Čtvrtek 24. prosince 2015: mimo bohoslužeb bazilika otevřena nebude Pátek 25. prosince 2015: 10.00‒12.00, 13.00‒17.00 (14.30 vánoční koncert) Sobota 26. prosince 2015: 10.00‒12.00, 13.00‒17.00 Neděle 27. prosince 2015: 10.00‒12.00, 13.00‒17.00… Celý příspěvek
Od 17. prosince máme možnost prožít zvláštní duchovní přípravu na vánoční svátky. Liturgie nám ve večerních chválách (nešporách) předkládá tzv. „Ó antifony.“ Večerní chvály (nešpory) jsou součástí Denní modlitby církve (lidově nazývané „breviář“). Středem této večerní modlitby církve je chvalozpěv… Celý příspěvek
Dnes zemřel emeritní českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour OFMCap., ještě jako pomocný biskup pražský například slavil pouť v Chotouni u Českého Brodu, rodišti sv. Prokopa. Mons. Paďour pravidelně navštěvoval náš břevnovský hřbitov, kde je pochovaná jeho maminka. Více najdete ZDE.