Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Proměnění Páně

Kdo by si nepřál být lepší, více znát sebe, vědět, jak lépe s druhými komunikovat k dobru svému i všech… Každá proměna něco stojí. Ježíš z Nazareta na sobě ukázal cestu, proměna znamená přijmout nevyhnutelné, a tak spatřit už dnes budoucí odměnu, slávu… Máme šanci nechat proměnit svůj život…

Odhoďme všechno, co by nás mohlo zatěžovat… (list Židům 12, 1-2)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Odkazujeme na článek hodný pozornosti pro život v dnešním světě, zvláště v Evropě. Stále slyšíme o naslouchání, děje se tak opravdu? Teprve z naslouchání (to platí pro obě strany) vzchází plodný dialog. Článek k přečtení zde.
Zveme na další setkání nad Biblí 8. února 2016 v 19.00 na faře. Při nedělním kázání (homilii) nelze dopodrobna vysvětlit všechny souvislosti daných biblických příběhů. Biblické hodiny nám pomáhají vhlédnout nejen do… Celý příspěvek
7. února 2016 při mši svaté v 9.00 budou představeny děti, které letos přijmou poprvé Eucharstii, přistoupí k 1. svatému přijímání a svátosti smíření. Po mši svaté připravíme popel pro letošní udílení popelce z donesených ratolestí loňské Květné neděle. Akce… Celý příspěvek