Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

MISIJNÍ NEĎELE

17. ročník akce pořádané mladými nejen pro rodiny s dětmi nám chce připomenout, že „Na světě nejsme sami.“ Přijďte 26. května s námi podpořit dobré dílo v Africe, které pozvedá důstojnost člověka. Poprosme za dar příznivého počasí, ať je vše tak, jak má…

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky… (Matouš 28, 19)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

I letos se můžeme zapojit do Tříkrálové sbírky. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať:-)! Jakým způsobem se mohu zapojit? přispět do zapečetěné kasičky Tříkrálové sbírky u nás v kostele: v sobotu 6. 1. na závěr Tříkrálového průvodu a po skončení mše sv. v kostele v neděli… Celý příspěvek
Letošní půlnoční mši svatou celebroval nový člen naší řeholní komunity P. Cyril Havel, CFSsS. Přinášíme vám jeho slova ZDE. Požehnané vánoční svátky a pokojný vstup do nového roku 2024! 
Prosíme o pomoc s dozorem v otevřeném kostele přes svátky. Je třeba, aby lidé nepřicházeli do kostela s jídlem a pitím, se psy a jinými zvířaty. Můžete se zapisovat do následujícího odkazu: DOZOR V KOSTELE Děkujeme! Na všechny dobrovolníky vzpomeneme při mši svaté 6. ledna 2024 v 18.00.
V BAZILICE SV. MARKÉTY A NA BÍLÉ HOŘE NEDĚLE 24. PROSINCE – ŠTĚDRÝ DEN 7.30           adventní mše svatá v bazilice sv. Markéty 9.00           adventní mše svatá v bazilice sv. Markéty (přímý přenos ČRo Vltava) 16.00          mše svatá z vigilie Narození Páně v bazilice… Celý příspěvek
Milí farníci, přátelé,  bezbariérový přístup do baziliky se řeší už více než deset let. Jsme Národní kulturní památka, je tedy třeba na vše získat povolení. To jsme již po dlouhých peripetiích získali, ale na větší a v budoucnu propracované definitivní řešení. Jeho… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha