Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

ADVENT

Očekávání, jsme ještě vůbec plni očekávání, nebo už nic v životě nečekáme? Lidský život je putování. Pokud se cesta komplikuje, Advent je takové „znovuzaměření cesty.“ Čekáme na Průvodce, připravme mu cestu, vyměňme nekvalitní podloží, zpevněme krajnici, co je zbytečné, odhoďme, co chybí, doplňme. Pak možná zjistíme, že Průvodce vlastně čeká na nás…

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! (Matouš  3, 3)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

P. Václav navštíví letní tábory našich mladých, 9. 7. dívčí oddíl Arachné a 10. 7. skautský oddíl Jeleny. Kdo by chtěl dětem něco poslat, nechť to, prosím, přinese i s cedulkou do sakristie kostela v době bohoslužeb.
Protože se už v červnu rozjíždíme na dovolené a prázdniny, symbolicky poděkujeme za 1. pololetí r. 2014 mší svatou v 18.00 a tradičním agapé této slavnosti, na které si doneseme občerstvení z vlastních zásob. Pití jako obvykle bude zajištěno.