Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Uvedení Páně do chrámu

Narozený Mesiáš bere na sebe vše, je matkou Marií a pěstounem Josefem přinesen do jeruzalémského chrámu, místa nejposvátnějšího, místa tříbení a osvědčování víry. Všichni jsme povoláni před tvář Boží už dnes a k rozhodnosti pro Dobro v každý okamžik života. Ano, v tento čas přibývá světla. Kéž přibývá v nás Světla…

Pán je světlo národů. (Srov. Lk 2, 32)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

V neděli 8. června 2014 v 9.00 na Slavnost Seslání Ducha svatého přijme pět dětí naší farnosti poprvé Krista v eucharistii. Je to veliká radost našeho společenství, proto přijďme a děkujme za ty, kteří chtějí být blízko našemu Pánu.
Přijměte pozvání na další setkání seniorů, které se uskuteční v neděli 1. 6. v 14:30 hod. na faře naší baziliky. O své práci průvodkyně a historii kláštera známé i neznámé promluví Marie Vymazalová. Komentovaná prohlídka kláštera možná. Všichni jsou srdečně zváni!
Vážení a milí farníci a další návštěvníci těchto stránek, pomalu se nám blíží termín letošní Noci kostelů, která i letos proběhne mimo jiné v naší bazilice. Program a  materiály jsou již zajištěny a další přípravy jedou na plné obrátky,… Celý příspěvek
Můžeme navázat na atmosféru uplynulé neděle, kdy jsme pomáhali střední škole v Bozoum. Organizace Siriri pořádá 2. benefiční běh na podporu misií ve Středoafrické republice. Akce proběhne 8. května 2014 na Ladronce, zápis a další program začíná v 14.00, start běhu je v 16.00. Více najdete zde.
Srdečně Vás zveme na tradiční farní pouť 17. května 2014! Letošní farní pouť nás zavede do Velké Chuchle – Chuchelského háje do kostela sv. Jana Nepomuckého. Poutní mše bude začínat ve 13:00 a bude jí sloužit P.Václav Snětina OSB. Dále je uvedeno několik tras, které vás přivedou k cíli poutě. Celý příspěvek